Business Netiquette ir tiešsaistes darba etiķete biznesa vidē, kas paredz atbilstošu uzvedību un palīdz veidot konstruktīvu dialogu starp iesaistītajām pusēm. Tās pamatā tiek aktualizētas komunikācijas prasmes tiešsaistes vidē, lai novērstu pārpratumus un veicinātu veiksmīgu sadarbību.

Programmas dalībnieki iegūs zināšanas un spēs izmantot jaunākos IT rīkus Business Netiquette nodrošināšanai, kā arī kompetenci pielietot Business Netiquette metodes. Pēc programmas pabeigšanas dalībnieks spēs pielietot digitālos rīkus, lai uzlabotu savas biznesa attiecības ar kolēģiem, klientiem, piegādātājiem un potenciālajiem klientiem digitālajā vidē.

Kam paredzēta programma

Projektu vadītāji, projektu komandas darbinieki, struktūrvienību vadītāji, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbinieki, uzņēmumu un organizāciju darbinieki.

Tēmas

  • Biznesa darba nodrošināšana tiešsaistē. 
  • Digitālās tiešsaites biznesa kultūra. 
  • Jaunākie tiešsaites rīki. 
  • Ievads Business Netiquette. 
  • Netiquette digitālājā komunikācijā. 
  • Digitālā saskarsme ar klientiem. 
  • Biznesa tīklošana. 

Pasniedzēji 

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi, biznesa un komandas vadīšanas treneri un praktiķi. Kā arī Latvijas Universitātes docētāji.

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.45

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši

Nodarbības tiešsaistē - 75 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 85 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
  • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484