Loģistikas sistēmas efektivitāte ir viens no mūsdienu uzņēmuma ilgtspējas faktoriem. Lai pilnveidotu loģistikas sistēmu, nepieciešams optimizēt transporta loģistiku.  

Programmā tiks izskatīti transporta loģistikas funkcionēsanas principi, aktualitātes, transportēšanas procesa subjektu optimāla rīcība un reglamentējošie dokumenti, kā arī citi transporta loģistikas praktiskie aspekti.  

Programmas dalībnieki apgūs: 

 • Transporta loģistikas sistēmu uzņēmumā 
 • Transporta veidus un to izvēles pamatprincipus 
 • Transportēšanas regulējošos normatīvos aktus un dokumentus 
 • Kravu veidus un to pārvadāšanas specifiku 
 • Transportēšanas operāciju plānošanu un pārvaldi 
 • Starpnieku darbību transportēšanas sistēmā 
 • Cenas transporta pakalpojuma tirgū 
 • Transporta loģistikas klientu servisu 
 • Transportēšanas laiku 
 • Transporta loģistikas aktuālas tendences 

Kompetences

Transporta loģistikas organizēšana

Kam paredzēta programma

Visiem interesentiem un tiem, kuri ir nodarbināti transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības nozarē un vēlas izmantot informācijas tehnoloģijas datorprogrammatūru aprēķiniem un loģistikas datu apstrādei. 

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Miro.com, Menti.com, Canva.com u.c. 

Tēmas

 • Transporta loģistikas sistēma uzņēmumā 
 • Transporta veidi un to izvēles pamatprincipi 
 • Transportēšanu regulējošie normatīvie akti un dokumenti 
 • Kravu veidi un to pārvadāšanas specifika 
 • Transportēšanas operāciju plānošana un pārvalde 
 • Starpnieku darbība transportēšanas sistēmā 
 • Cenas transporta pakalpojuma tirgū 
 • Transporta loģistikas klientu serviss.
 • Transportēšanas laiks 
 • Transporta loģistikas aktuālas tendences 

Pasniedzēji 

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, vada konsultatīvos seminārus par loģistikas praktiskajiem aspektiem, par mārketinga komunikācijas un digitālā mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un logistikas aktualitātēm. 

Herberts Ozoliņš, R&D Team – ISP Optics Ražošanas vadītājs. Ilgstoša darba pieredze loģistikas jomā. 

Iveta Pelše, GDG Logistics. Kopš 1998. gada strādā loģistikas nozarē. Ikdienā izstrādā loģistikas risinājumu plānus un arī īsteno tos. Nozīmīgā pieredze palīdz strādāt ar kravām, kam nepieciešami specifiski nosacījumi, prasības vai aprīkojums.  

Einārs Līdaks, SIA “KL Shipping” vadītājs, praktiķis ar 30 gadu pieredzi jūras un sauszemes transportā. 

Armands Zards, Heisterkamp Transport Latvija personala un struktūrvienības vadītājs. Vairāk kā 12 gadu pieredze loģistikā sauzzemes kravu pārvadājumos. Šobrīd A.Zarda pārziņā ir 150 kravas automašīnu un 250 šoferu darbu koordinēšana. 

Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - .80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē – 80 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484