Lai paaugstinātu konkurētspēju, Start-up uzņēmumiem svarīgi apgūt ne tikai eksporta darbības teoriju, bet arī modernākos, digitālos risinājumus. Programma piedāvā apgūt pamatus un izstrādāt savu darba plānu, lai varētu ieviest eksporta digitālo stratēģiju dzīvē. 

Programma sniedz praktiskas produktu/pakalpojumu virzīšanas iemaņas eksporta tirgos. Programmas dalībnieki tiek sagatavoti uzsākt eksporta stratēģijas izveidi, kā arī padziļināti tiek apgūtas komunikācijas un citu kultūru izpratnes prasmes, kas tiks pielietoti saskarsmē ar ārvalstu partneriem. Dalībniekiem tiek iedotas pamatzināšanas digitālajās platformās, kuras palīdz un atvieglo eksporta klientu meklēšanu, pārdošanu un mārketingu. 

Kompetences

Eksporta attīstība un komunikācija

Kam paredzēta programma

Start-up uzņēmumi ar 2 gadu pieredzi, vai vēlama vismaz start-up sākuma stadijā. Programmas dalībniekam jābūt pieredzei uzņēmējdarbībā un vēlama skaidra ideja par eksporta produktu, ko plāno virzīt ārējos tirgos izmantojot digitālās platformas. 

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Mākoņu tehnoloģijas, meklēšanas sistēmas un platformas pārdošanai tīmeklī.

Tēmas

 • novērtēt Latvijas uzņēmumu iespējas starptautiskajos tirgos, analizēt un novērtēt dažādu starptautiskās uzņēmējdarbības veidu priekšrocības, pārzināt cenu veidošanas īpatnības starptautiskajos tirgos; 
 • definēt produktu (preci / pakalpojumu), izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos resursus un izmantot tos produkta un piedāvājuma veidošanā; 
 • ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus; 
 • noteikt preces/ pakalpojuma veidošanas izmaksas un cenu; 
 • novērtēt konkurentus, pārzināt produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus; pamatot uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas nepieciešamību un avotu izvēli; 
 • izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem; 
 • prezentēt uzņēmuma produktu vai pakalpojumu potenciāliem pircējiem; 
 • veidot eksporta stratēģiju; 
 • noteikt uzņēmuma gatavību eksportēt produkciju vai pakalpojumus; 
 • izveidot digitālā mārketinga stratēģiju eksporta stratēģijas ietvaros un identificēt digtālās platformas, kuras tiks izmantotas; 
 • prezentēt savus digitālos mārketinga rīkus un to attīstības plānu. 

Pasniedzēji 

Programmas vadītāja Ieva Jonsone, eksporta jomas profesionāle ar ilggadēju pieredzi Latvijā un ārzemēs darbā eksporta laukā dažādās biznesa jomās, vislielākā pieredze – pārtikas un metālapstrādes nozarēs. Uzkrāta pieredze, veidojot eksporta attīstību un realizāciju Eiropas Savienības, ASV, Ķīnas un Krievijas tirgos, veidojot sadarbību ar izplatītājiem un stratēģiskajiem partneriem.    

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45  

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 106 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē – 54 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484