DigiVadītājs ir atbilde uz strauji pieaugošo digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošanu uzņēmu vadībā. Būt veiksmīgam vadītājam un līderim digitālajā vidē ir izaicinājums, kam ir nepieciešama ne tikai digitālu rīku un tehnoloģiju apgūšana, bet arī domāšanas veida maiņa, praktiskas iemaņas, spēja vadīt pārmaiņas  un attīstītas personīgās īpašības. DigiVadītājs apvieno gan izpratni par digitālo tehnoloģiju un rīku pielietojumu, gan orientāciju uz darbiniekiem un viņu attīstību. Šī mācību programma ir dizainēta ar uzsvaru uz praktisku pielietojumu uzņēmumu un struktūrvienību vadībā. 

Programmas dalībnieki - vadītāji attīstīs savas vadības un līderības prasmes strādājot digitālā vidē, apgūs kā veiksmīgi radīt sasniegumus veicinošu organizāciju kultūru, pilnveidos spēju efektīvi sadarboties ar komandu, uzzinās kā nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību, apgūs kā veicināt labbūtību un darbinieku iesaisti. Mācoties šajā programmā, dalībnieki iegūs praktiski pielietojamas prasmes par personāla vadību digitālajā vidē, ņemot vērā dažādu paaudžu un kultūru darbinieku digitālo kompetenču attīstību. Dalībnieki spēs izmantot tās iespējas, ko sniedz dažādas digitālās tehnoloģijas un rīki, un pielietot tos atbilstoši savas uzņēmējdarbības specifikai. 

Kompetences

Komunikācija un sadarbība, problēmu risināšana.

Kam paredzēta programma

Uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem, kas vēlās pilnveidot vadības un līderības prasmes digitālajā vidē pielietot jaunākos digitālus rīkus un tehnoloģijas.

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Zoom, dažādām kopdarba platformām (Miro, Asana, Google jamboard, Mural), Mentimeter, Kahoot, biznesa kanva u.c. 

Tēmas

  • Vadītājs un līderis digitālajā vidē
  • Digitālā kompetences vadītāja darbā un uzņēmumu vadībā 
  • Digitālā kultūra organizācijā 
  • Pārmaiņu vadība
  • Darbs ar komandu  digitālajā vidē 
  • Labbūtība un darbinieku iesaiste strādājot digitālā vidē
  • Uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšana

Pasniedzēji 

Mg.psych. Dace Lāce, vadības konsultante ar 20.gadu pieredzi vadītāju un uzņēmumu attīstības projektos, Latvijā un starptautiski. 
Talantu vadības un atlases uzņēmuma “Talent Art” īpašniece un vadītāja, kā arī asociētā vadības konsultante globālā personāla vadības konsultāciju uzņēmumā “Mercuri Urval” sadarbībai starptautiskos projektos. Labbūtības organizāciju kultūras aizsācēja un eksperte. Guvusi pieredzi docētāja amatā Vidzemes Augstskolā un RSU. Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, padziļinātas studijas Edinburgas biznesa skolā kursā Biznesa stratēģiskā plānošana.

Mg.sc.pol. Miķelis Bendiks ir vadības konsultants digitālās transformācijas, procesu vadības un uzlabojumu projektu jomās, kā arī aktīvi strādā kā pārmaiņu un inovāciju fasilitātors. Miķelim ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadītāja amatā starptautiskos uzņēmumos biznesa konsultāciju, IT un mazumtirdzniecības nozarēs.

Mg.oec. Jeremejs Reinis Druvietis, vadītājs, producents, kas 20 gadu laikā ir guvis vadības pieredzi, īstenojot nacionāla un starptautiska mēroga projektus kultūras, IT un radošo industriju jomās. Pasniedz Latvijas universitātē. Studē Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūrā, tēma Līderība laika pārvaldībā, ICF ACTP kouča sertifikāts.  

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē -74 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē– 86 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
  • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484