Uzņēmumu darbības veiksme un mārketinga procesu prasmīga vadīšana un attīstīšana ir ne tikai cieši saistīti, bet arī savstarpēji nesaraujami, jo veiksmi nodrošina konkrētas rīcības zināšanas un prasmes. Izmantojot zināšanu potenciālu programmas dalībnieki varēs noteikt sava uzņēmuma iespējas un virzīt biznesa izaugsmi. 

Programmas dalībnieki apgūs, kā novērtēt savā uzņēmumā mārketinga procesus, to veidošanu, kā arī veidot savu mārketinga plānu tā veiksmīgai izmantošanai. 

Mācību programmas dalībnieki apgūs: 

 • mārketinga pamatprincipus biznesā; 
 • mārketinga kompleksa vadīšanas pamata jautājumus; 
 • mārketinga plāna izveides pamatus; 
 • tirgus izpētes metodoloģiju un tās izstrādi; 
 • patērētāju uzvedības lomu mārketinga vadīšanas lēmumos; 
 • mērķa tirgus vadīšanas pamatus; 
 • interneta mārketinga īpatnības un to pielietošanas prasmes biznesa vadībā; 
 • mārketinga komunikāciju izstrādes un vadīšanas principus; 
 • mārketinga zināšanas saskarsmē ar klientiem; 
 • kvalitātes vadības prasības biznesā; 
 • mārketinga profesionālo terminoloģiju. 

Kompetences

Digitālais mārketings

Kam paredzēta programma

Visiem, kas interesējas par mārketinga vadīšanu

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Miro.com, Menti.com

Tēmas

 • Mārketinga un tā vadīšanas būtība, tirgus situācijas analīze un mārketinga komplekss - prece, cena, vieta, virzība 
 • Mārketinga pētījumu pamata jautājumi un tajos iegūto datu analīze un izmantošana  
 • Mārketinga plāna izstrāde 
 • Virzības, mārketinga komunikāciju process: Reklāma; Noieta stimulēšana; Sabiedriskās attiecības; Tiešā pārdošana; Tiešais mārketings un Integrētā mārketinga komunikācija 
 • Patērētāju uzvedības konceptuālie jautājumi un patērētāju pirkšanas lēmumu novērtēšana 
 • Zīmola veidošana un vērtības attīstīšana 

Pasniedzēji 

Dr. oec. Prof. Anda Batraga.  Strādā Latvijas Universitātē.  Akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās. Piedalījusies daudzos praktiskos pētījumos ar interesēm saistītās jomās. 

Dr. oec. asoc. prof. Jeļena Šalkovska. Strādā Latvijas Universitātē, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un digitālā mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga aktualitātēm.  

Dr. admin. docente Andžela Veselova. Strādā Latvijas Universitātē, 2019. gadā aizstāvējusi promocijas darbu un ieguvusi doktora grādu Vadībzinātnē. Intereses saistītas ar kvalitātes vadības procesu attīstīšanu un pilnveidošanu uzņēmējdarbībā.  

Mag. Līga Brasliņa. Strādā Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes Institūtā par pētnieku, Pētījumu un inovāciju uzņēmuma Innomatrix valdes locekle, B2B un B2C tirgus apguves praktiskā pieredze vairāk kā 20 gadus. Intereses saistītas ar mārketinga tirgus izpētes un inovāciju jautājumiem.

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 80 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Ārpus projekta laika - 680 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484