Šī programma ir par cilvēkiem, tehnoloģijām un jēgpilnām pārmaiņām uzņēmumu attīstībai digitālajā vidē izmantojot dizaina domāšanas principus.

Organizāciju dinamiskajā un pārmaiņu pilnajā vidē vadītājiem un speciālistiem ir svarīgi spēt sadarboties, kopīgi identificēt un risināt problēmas, kā arī mērķtiecīgi iedziļināties aktuālajās uzņēmuma attīstības vajadzībās. Šajā programmā apgūsim prasmes kā saprast un iztulkot organizācijas, tās darbinieku un klientu vajadzības, kā arī mācīsimies praktiski ieviest un uzturēt jauninājumus mūsu ikdienas darbā un procesos. Būsim gatavi nemitīgajām pārmaiņām un kopīgam darbam. 

Šī programma dod iespēju praktiski apgūt un pielietot svarīgākās prasmes veiksmīgas karjeras un organizācijas attīstības veidošanai. Programmas dalībnieki apgūs kā veiksmīgi attīstīt organizācijas procesus, ieviešot digitālās vides jauninājumus, pielietojot dizaina domāšanas principus un digitālās transformācijas elementus.  

Mācību laikā dalībnieki iegūs izpratni par: 

 • digitālās transformācijas elementiem un jauninājumu ieviešanai nepieciešamām kompetencēm; 
 • pārmaiņu norisi, pārmaiņu vadības ciklu un digitālo jauninājumu virzīšanu organizācijā digitālajā vidē; 
 • cilvēkorientētu vidi un labbūtību digitālajā vidē, kā arī kultūru, kas to sekmē; 
 • inovāciju un radošuma pielietošanu problēmu risināšanā; 
 • procesu domāšanu un tās pielietošanu; 
 • dizaina sprinta organizēšanu savā organizācijā. 

Apgūs prasmes: 

 • digitālajā vidē izvērtēt nepieciešamos jauninājumus individuālā un organizāciju līmenī; 
 • dizainēt, ieviest un virzīt jauninājumus caur cilvēku, tehnoloģiju un procesu dimensiju; 
 • integrēt cilvēku vajadzības, tehnoloģiju iespējas un prasības uzņēmumu sekmīgai attīstībai balstoties uz dizaina domāšanas principiem; 
 • mērķtiecīgi sadarboties ar cilvēkiem dažādās lomās, praktiski ieviešot  jauninājumus; 
 • izvērtēt un pielāgot pieejamos digitālos rīkus ikdienas procesu organizēšanai; 
 • pielietot dažādas problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas metodes; 
 • fasilitēt sadarbību ar dažādiem cilvēkiem digitālajā vidē. 

Kompetences

Komunikācija un sadarbība, problēmu risināšana 

Kam paredzēta programma

Pašnodarbinātām personām, mazumtirdzniecības nozares darbiniekiem un visiem interesentiem

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Zoom, Dažādām kopdarba platformām (Miro.com, Google jamboard, Mural), Mentimeter 

Tēmas

 • Ievads digitālajā transformācijā un jauninājumu ieviešanā 
 • Jauninājumi un pārmaiņu aģenti digitālajā vidē 
 • Cilvēkorientēta digitāla vide un kultūra  
 • Dizaina domāšanas principu pielietošana problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā digitālajā vidē  
 • Inovācijas, radošums un jauninājumu attīstīšana digitālajā vidē 
 • Procesu vadība un digitālo rīku lietošana mērķtiecīgai procesu domāšanas veidošanai 
 • Dizaina domāšanas darbnīca

Pasniedzēji 

Mg.sc.pol. Miķelis Bendiks ir vadības konsultants digitālās transformācijas, procesu vadības un uzlabojumu projektu jomās, kā arī aktīvi strādā kā pārmaiņu un inovāciju fasilitātors. Sertificēts LEGO® SERIOUS PLAY® fasilitātors. Miķelim ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadītāja amatā starptautiskos uzņēmumos biznesa konsultāciju, IT un mazumtirdzniecības nozarēs. Regulāri pasniedz kursus un mācību seminārus vairākās Latvijas universitātēs un Komercizglītības centrā. 

Mg.psych. Dace Lāce, vadības konsultante ar 20.gadu pieredzi vadītāju un uzņēmumu attīstības projektos, Latvijā un starptautiski. Talantu vadības un atlases uzņēmuma “Talent Art” īpašniece un vadītāja, kā arī asociētā vadības konsultante globālā personāla vadības konsultāciju uzņēmumā “Mercuri Urval” sadarbībai starptautiskos projektos. Labbūtības organizāciju kultūras aizsācēja un eksperte. Guvusi pieredzi docētāja amatā Vidzemes Augstskolā un RSU. Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, padziļinātas studijas Edinburgas biznesa skolā kursā Biznesa stratēģiskā plānošana.

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 80 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484