Excel ir pasaulē atzīts rīks, kas uzņēmējdarbības, izglītības un citās nozarēs ieņem būtisku lomu datu uzglabāšanā, apstrādē un analīzē. Šī mācību programma paredzēta dalībniekiem bez priekšzināšanām, līdz ar to Excel rīks tiks apgūts no pašiem pamatiem. 

Excel programmā var ievadīt datus, iegūt datus no dažādām platformām, tos apstrādāt un analizēt, pielietojot dažādas funkcijas un arī programmā iekļautos speciālos rīkus un pievienojumprogrammas. Mācību programmas ietvaros dalībnieki gūs prasmes, kā organizēt un analizēt datus, kā arī izpratni par Excel integrāciju ar citām programmām.

Mācību procesā dalībnieks apgūs: 

 • Excel funkcijas un rīkus datu apstrādei un analītikai; 
 • Excel integrāciju ar citām programmām; 
 • DAX datu analītikas valodas pamatprincipus un sintaksi; 

Kompetences

Datu apstrāde

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta iesācējiem

Tēmas

 • Microsoft Excel izmantošanas iespējas datu apstrādei un analīzei. 
 • Formulu, funkciju pielietošana datu apstrādē un analīzē. 
 • Datu atbilstības pārbaude, nosacījuma formatēšana. 
 • Diagrammu veidošana, datu atspoguļošana kartēs. 
 • Datu aizsardzība. Lapas noformēšana, sagatavošana izdrukāšanai. 
 • Datu apkopošana, konsolidācija. 
 • Datu kārtošana. Datu atlase. 
 • Rakurstabulu un rakursdiagrammu veidošana. 
 • Excel izmantošana anketu datu apstrādē un analīzē. 
 • Datu analīzes rīki: Goal Seek, Data Table, Solver, Scenario Manager. 
 • Attiecību (relāciju) veidošana starp datu tabulām. Power Pivot izmantošana datu analīzē. 
 • Datu ielāde no ārējiem datu avotiem un to apstrādes iespējas. 

Pasniedzēji

Ināra Kantāne Dr. sc. admin., Latvijas Universitātes pasniedzēja. Rīgas Stradiņa universitātes lektore ar praktisku pieredzi datu apstrādē, datu analīzē, aptauju veikšanā, izmantojot Excel, IBM SPSS Statistics, Power BI datorprogrammās un ilggadēju pieredzi pieaugušo datorapmācībā. Praktiskās iemaņas datu statistiskā analīzē pilnveidotas dažādos pētījumos: valsts pētījumu programmā EKOSOC_LV; valsts pētījumu programmā Covid-19 seku mazināšana; URBACT II programmas ERAF projektā; ESFE projektos NVA novērtēšanas pētījumā un citos. Pasniedzēja ir vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. 

Grafiks

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši. 

Mācības notiks 1 reizi nedēļā darba dienu vakaros  no plkst. 18.00. līdz plkst. 21.45. 

Nodarbības tiešsaistē - 100 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi neklātienē - 60 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484