Programmas ietvaros dalībnieki iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas ir nepieciešamas nekustamā īpašuma jomas speciālistam. Sākot no darba ar klientu apkalpošanu līdz darījuma noslēgšanas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai.

Mērķauditorija

Nekustamo īpašumu jomas jaunie speciālisti, aģenti un mākleri.

Tēmas

Programma satur teorētiskas zināšanas, kas ir nepieciešamas nekustamā īpašuma speciālista pilnvērtīgai profesionālai darbībai:

 • zināšanas par nekustamā īpašuma veidiem, nekustamā īpašuma vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas pamatprincipiem;
 • zināšanas par valsts un pašvaldību regulējumu un struktūru, lai pilnvērtīgi varētu darboties nekustamo īpašumu sfērā;
 • likumdošanas pamati nekustāmo īpašumu jomā;
 • lietvedības pamati nekustamā īpašuma jomā;
 • nekustamā īpašuma pārdošanas pamatprincipi;
 • kreditēšanas (hipotēkas) pamati;
 • nekustamā īpašuma apdrošināšanas pamatprincipi.

Ieguvumi (rezultāts)

Papildus teorētiskām zināšanām programmas dalībnieki iegūst praktiskas iemaņas nekustamā īpašuma darījuma aspektos:

 • veiksmīgas komunikācijas veidošanai ar klientu;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana darījuma noslēgšanai;
 • mārketinga pamatiemaņas reklāmas sludinājumu izveidošanā un izvietošanā;
 • sociālo mediju piedāvāto reklāmas iespēju izmantošana.

Programmas ietvaros dalībniekiem būs iespēja iziet praksi nekustamā īpašuma aģentūrā “EKOCENTRS”, bet labākajiem tiks piedāvāta pastāvīga sadarbība ar aģentūru.

Metodes rezultāta sasniegšanai:

Programma tiek realizēta kombinētās mācīšanas veidā. Papildu teorētisko zināšanu apguvei programmā ir paredzēti dažādi praktiskie uzdevumi un vingrinājumi, ko programmas pasniedzēja ir izstrādājusi, balstoties 20 gadu darba pieredzē nekustamo īpašumu jomā.

Programmas nodarbības un pārbaudes darbi notiks tiešsaistē.

Pasniedzēji

Jeļena Kordževa, uzņēmēja ar 20 gadus pieredzi nekustamo īpašumu jomā. Kompānijas “EKOCENTRS” īpašniece un dzīvojamā kompleksa “Imantas Pērle” izveidotāja. Valdes priekšsēdētāja nekustamo īpašumu profesionāļu asociācijā “ASPRO” un vairāku grāmatu par nekustamo īpašumu veiksmīgu pārdošanu autore.

Grafiks

Mācības notiks no 2021. gada 15. oktobra līdz 2022. gada 15. janvārim.

Maksa

624 eiro bez PVN.

Valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem 21% atlaide.

Kontaktinformācija

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties