Iegūstiet padziļinātas zināšanas un praktiski pielietojamas prasmes projektu vadīšanā, kas Jums noderēs gan esošajā darbā, gan pavērs jaunas karjeras iespējas. Programmas laikā Jūs apgūsiet jaunākos un dažādām darbības nozarēm piemērotākos projektu vadīšanas aspektus, kas nodrošinās vispiemērotāko un visefektīvāko projektu plānošanas un realizācijas procesu, kā arī spēju veicināt projekta panākumus un izdošanos, izmantojot jaunākās projektu vadīšanas metodes un modernākos IT instrumentus, kā arī projektu vadīšanu ar Agile domāšanas veidu.

 

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta projektu vadītājiem, projektu komandas darbiniekiem, struktūrvienību vadītājiem, valsts pārvades un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.

Tēmas

 • Projektu vadīšanas procesa digitalizēšana.
 • Projekta īstenošanas process.
 • Projekta noslēguma un uzraudzības process.
 • Organizatoriskie aspekti projekta atbilstības Agile nodrošināšanai.
 • Agile īstenošana: Agile vides izveide.
 • Projekti un to digitalizēšana.
 • Agile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē.
 • Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums.
 • Projekta plānošanas process. 

Pasniedzēji

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi – praktiķi un Latvijas Universitātes docētāji.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 64 stundas (no tām 30 stundas patstāvīgi).

Praktiskie darbi tiešsaistē - 96 stundas (no tām 50 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika – 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484