Programma ir paredzēta iesācējiem bez priekšzināšanām, kuri vēlas iepazīties ar programmatūras testēšanas iespējām un to pielietojumu. Programmatūras testēšanas programma ietver sevī manuālās testēšanas un automatizētās testēšanas prasmju apguvi, sniedz izpratni par testētāja profesiju, pienākumiem un uzdevumiem. Kā arī kādēļ testēšana ir nepieciešama programmatūras izstrādes gaitā. Programmas mērķis ir iemācīt Jums izpildīt pamata uzdevumus: analizēt dokumentāciju, uzdot nepieciešamos jautājumus biznesa analītiķiem, izveidot testa piemērus, testēt un noformēt atrastās kļūdas programmā, kā arī sastādīt vienkāršus SQL pieprasījumus. Programma paredz arī zināšanas programmēšanas pamatos, kā rezultātā programmas dalībnieks varēs izstrādāt nelielus automatizācijas projektus web testēšanā.

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta iesācējiem bez priekšzināšanām IT jomā, bet kas vēlas apgūt testētāja profesijas iemaņas, lai jau pēc programmas pabeigšanas varētu sevi pieteikt IT darba tirgū.

Tēmas

 • Iepazīšanās ar IT un testēšanu. ISTQB sertifikācija. SDLC pārskats. 
 • Testa līmeņi un tipi.
 • ISTQB principi. Programatūras izstrādes (SDLC) un testa iestrādnes (TDLC) dzīves cikli.
 • Specifikācija. 
 • Testu plānošana. 
 • Incidenti. 
 • Mobilā testēšana. 
 • Pētnieciskā testēšana un mājas lapas arhitektūra. 
 • Datu bāzes. 
 • LinkedIn, sociālie tīkli un intervija. 

Pasniedzēji

Svens Krūmiņš, kā testa speciālists un kvalitātes nodrošināšanas inženieris strādājis tādos uzņēmumos, kā "If P&C Insurance", "Evolution Gaming", "Tele2" un "Addendum Solutions". Svens vada lekcijas par kvalitātes nodrošināšu un palīdz klausītājiem attīstīt nepieciešamās iemaņas kvalitātes nodrošināšanai.  

Konstantīns Tarasjuks ir ar ievērojamu programmatūras testētāja pieredzi. Beidzis Dērbijas Universitāti (Lielbritānija), strādājis kā testēšanas speciālists un komandu vadītājs dažādos uzņēmumos. Pasniedz QA kursus par manuālo testēšanu, testēšanas automatizāciju (Selenium/Selenide, Cucumber, Java) un advancēto testēšanas automatizāciju (REST, SOAP, SQL, Appium u.c.).

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 3 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 24stundas. 

Praktiskie darbi tiešsaistē – 136 stundas (no tām112stundas patstāvīgi). 

Maksa par dalību apmācībās: 

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros: 

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro

 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro 

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484