Programmas dalībnieki iegūs pamatzināšanas par programmēšanas valodu Java, kas tiek izmantota visdažādākajās lietojumprogrammās – no karšu un ierīču lietojumprogrammām līdz standarta lietojumprogrammām jaudīgu serveru sistēmās. Programma paredzēta iesācējiem, kas vēlas apgūt programmēšanas valodu Java vai pārkvalificēties uz IT nozari.

Mācību laikā, zinošs pasniedzējs - profesionālis, kam Java programmēšana ir ikdiena, dalīsies pieredzē un praktiskās zināšanās, lai iemācītu programmēšanas valodas Java pamatus, sākot no programmēšanas sistēmu darbības principiem, funkcijām, algoritmu izveidošanas un realizācijas pamatiem, līdz spējai analizēt prasības un pareizi izēvelēties pieejamos Java vides instrumentus. Mācību procesā tiks izmantoti profesionāli programmu izstrādāšanas rīki, kā arī tiks sniegts ieskats tādos izstrādes principos kā TTD (Testu Virzīta Izstrāde), refaktorēšana (praktiski paņēmieni) un tīrā koda princips.

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta iesācējiem bez priekšzināšanām, kuri vēlas iepazīties ar programmēšanas valodas JAVA pamatiem.

Tēmas

 • Ievads programmatūras izstrādē. Ievads Java platformā.
 • Datu veidi. Matemātiskās operācijas. Konsoles I/O.
 • Metodes. Klases un objekti.
 • Sazarošanās operatori. Izvēles operators.
 • Objekti atmiņā.
 • Cikla operatori.
 • Masīvi.
 • Klases hierarhija. Interfeiss.
 • Kolekcijas.
 • Izņēmumi.
 • Kodu testēšana.
 • Tīra koda principi (Clean code). Refactoring. Tests.

Pasniedzēji

Bc.sc.comp. Mārtiņš Ceske ir vecākais Java programmētājs IT risinājumu uzņēmumā “C.T.Co”, darba pieredze jau vairāk kā 10 gadus saistās tieši ar Java programmēšanu dažādās starptautiskās kompānijās. Mārtiņš ir arī IT mācību kursu lektors, kas sekmīgi apmāca studentus Java zināšanās.

Mg.sc.comp. Viktors Savoņins ir ar ievērojamu Java programmētāja un vecākā Java programmētāja praktisko pieredzi tādos uzņēmumos kā “4Finance” un “MeaWallet”, turklāt viņš jau vairāk kā 10 gadus ir arī Java pasniedzējs. Viktors lieliski pārzina Java, Hibernate, Spring, JUnit, Gradle, Maven, Git, Java EE, Spring Boot. Viktors ir arī mācību kursu JavaGuru pasniedzējs.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 3 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 24 stundas.

Praktiskie darbi tiešsaistē - 136 stundas (no tām 112 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484