Programmas ietvaros dalībnieki iegūst zināšanas par organizācijas darbības problemātiku un aktualitātēm. Kursa programma izveidota aptverot efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanas aspektus, kas balstās uz resursu racionālu izmantošanu, veidojot efektīvu platformu mūsdienu organizācijām. 

Programma paredzēta speciālistiem, kas plāno organizēt un vadīt mazo vai vidējo uzņēmumu (t.sk. tiem , kas plāno organizēt pārstāvniecību). Valsts iestāžu speciālistiem, kas vēlas profesionāli vadīt un attīstīt valsts iestāžu nodaļas, kā arī esošiem vadītājiem, kas vēlās atjaunot un papildināt savas zināšanas.

Programmai ir trīs moduļi – katrs no moduļiem  veido noteiktas vadītāju kompetences.

Pirmais modulis  “Organizācija” ietver sekojošo prasmju attīstību:

 • prasmi praktiski noteikt savas organizācijas uzbūvi,
 • prasmi izdarīt secinājumus par vadības efektivitātes kritēriju izmantošanu savā organizācijā, prasme pielietot plānošanu kā vadības instrumentu organizācijas efektivitātes paaugstināšanai;
 • prasmi vadīt organizācijas iekšējo vidi,
 • prasmi veidot psiholoģisko klimatu, būvēt un vadīt konkrētai organizācijai vispiemērotāko organizācijas kultūru; 
 • prasmi noteikt savas organizācijas "vājos punktus" tieši vadības kompetenču sfērā, kā arī sniegt nepieciešamos risinājumus.

Otrais modulis “Personāla vadība” ietver sekojošo prasmju attīstību :

 • prasmi noteikt savu darbinieku individuālos komunikācijas stilus,
 • prasmi atrast efektīvāko komunikācijas stilu lēmumu pieņemšanai un mērķu sasniegšanai;
 • prasmi piemērot motivācijas rīkus atbilstoši konkrētās organizācijas situācijai darbinieka personībai, darba saturam, esošajām iespējām un vajadzībām;
 • prasmi motivēt dažāda tipa personības, prasme izmantot plašu metožu un instrumentu klāstu efektīvākās motivācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai; 
 • prasmi vadīt komandu, veidot produktīvu gaisotni; prasme panākt no darbiniekiem organizacijai vēlamo rīcību.

Trešais modulis “Vadītāja personība” ietver sekojošo prasmju attīstību:

 • prasmi noteikt savu efektīvāko vadības stilu, piemērot to praksē;
 • prasmi nepieļaut konfliktus, un, ja rodas nepieciešamība, tos risināt un atrast līdzsvaru stresa situācijās gan sev pašam, gan saviem darbiniekiem;
 • prasmi novērtēt savas kompetences, atrast ceļus to pilnveidošanai;
 • prasmi piemērot emocionālo inteliģenci, kompetenci, personīgo varu un citus instrumentus sava vadības stila pilnveidošanai un mērķu sasniegšanai.

Viesturs Brālis

Ilggadīgs komunikācijas, saskarsmes, pārdošanas un komandas vadības semināru pasniedzējs, konsultants.

Vairāk kā 15 publikāciju autors par organizāciju kultūru, pārmaiņu vadību, zināšanu menedžmentu, klientu apkalpošanu un citām tēmām.

Plaša pieredze apmācību jomā kopš 2000.gada. Strādājis par TNT klientu apkalpošanas daļas vadītāju, Nordea bankas apmācības vadītāju, SIA NELSS CMT Mācību centra vadītāju u.c. Ir bijis a/s „Latvijas Krājbanka” klientu darījumu vadītājs, sniedzis apmācības pakalpojumus a/s BTA, a/s „Hipotēku un Zemes banka” Kvalitātes vadības departamenta kvalitātes vadības speciālists un mācību projektu vadītājs, a/s “Latvijas Krājbankā”, kā arī Aktīvās pārdošanas pasniedzējs.

Asoc. prof. Andrejs Cekuls

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadībzinātnes nodaļas vadītājs asoc. prof. Andrejs Cekuls. Vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

Vieslektori:

Juris Zalāns 

Uzņēmējs. “Benefits Latvija” īpašnieks un biznesa konsultants. Nozares speciālists ar vairāk kā 7 gadu

pieredzi gan vietējā mēroga, gan starptautiskā uzņēmumā. Praktisko biznesa pieredzi ieguvis uzņēmējdarbībā, darba resursu plānošanā un optimizācijā, kā arī pārdošanas un mārketinga vadībā. Ikdienā vada profesionāļu komandu, individuālu uzņēmuma darbinieku motivācijas sistēmu izstrādē. Tic, ka Latvijā ir gan lieliski darbinieki, gan izcili darba devēji, tiem vienkārši jāpalīdz vienam otru saredzēt.

Dace Lāce

Personāla vadības konsultāciju uzņēmuma Talent Art direktore un personāla atlases konsultante ar sekmīgu 15 gadu pieredzi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā. Dažādu biznesa jomu uzņēmumiem ir atrasti simtiem darbinieku sākot no speciālistiem līdz valdes locekļiem, kas 94% gadījumu sava pirmā darba gada laikā ir sasnieguši ieplānotos mērķus un ir bijuši vērtīgs papildinājums uzņēmumu komandām. Daces vadošā apņemšanās ir “Īstais darbinieks katrā atlasē”, jo darbinieku atlase ir viens no uzņēmumu būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un nepareiza darbinieka pieņemšana darbā uzņēmumam izmaksā ļoti dārgi.

Pirmais modulis –  Organizācija

 • Organizāciju uzbūve un darbības principi
 • Organizācijas darbības plānošanas pamati,
 • Uzņēmumu un organizāciju struktūra un darbības organizēšana;

Otrais modulis – Personāla vadība

 • Komunikācija un lēmumu pieņemšana organizācijā
 • Motivēšana un kontrole
 • Mūsdienu vadības aktualitātes. Efektivitātes vadības metodes

Trešais modulis - Vadītāja personība

 • Vadītājs un viņa kompetences

Divreiz  nedēļā pirmdien  un  trešdien no  plkst. 18.00 - 21.30  un reizi mēnesī piektdien no 10.00 līdz 17.00.

600 EUR

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties