Programma paredzēta gan tiem, kuri vēlas uzsākt tūrisma uzņēmējdarbību, gan interesentiem, kuri vēlas apgūt nepieciešamās zināšanas jauna tūrisma produkta izstrādē, rast izpratni par mūsdienīgu tūrisma mārketingu, veidojot pieredzējuma tūrismu. Programma Jums dos iespēju soli pa solim iziet jauna tūrisma produkta izveides procesam un izveidot savu tūrisma maršrutu vai tūrisma produktu. Sagatavot mārketinga plānu un veidot tūrisma pieredzējumu.

Mērķauditorija

Programma “Tūrisma produktu izstrāde un mārketings” paredzēta gan cilvēkiem, kuri ir jau spēruši pirmos soļus tūrismā, gan tiem, kuri vēlas atklāt aizraujošo tūrisma pasauli.

Tēmas

 1. Tūrisma produktu izstrāde 
 2. Tūrisma produkts un tā veidi 
 3. Radošums un kreativitāte inovatīvu tūrisma produktu veidošanā 
 4. Jauna tūrisma produkta veidošanas posmi 
 5. Jaunizveidota tūrisma produkta cenas noteikšana un izplatīšana 
 6. Jaunizveidota tūrisma produkta testēšana 
 7. Mārketings tūrismā 
 8. Tirgus izpēte tūrismā 
 9. Mārketinga procesa pārvaldība un mārketinga pasākumu kompleksa pārvaldība tūrismā 
 10. Taktiskais mārketings, tā struktūra 
 11. Mārketinga komunikācija tūrismā 
 12. Patērētāju pieredzējuma tendences mūsdienu tūrismā 
 13. Tūristu pieredzējums 
 14. Pieredzējuma vadība tūrisma un viesmīlības sektoros 

Pasniedzēji

Mg.BA Kristīnes Bērziņas dzīve saistīta ar tūrismu jau no studiju gadiem – mācoties Tūrisma augstskolā Maljorkā; praktiskā pieredze iegūta, strādājot tūrisma aģentūrā un apgūstot tūrisma gida prasmes un aktīvi ceļojot. Kristīne Bērziņa pasniedz lekcijas un nodarbības par tūrisma produktu izstrādi, pārdošanu tūrismā un tūrisma ekonomiku Latvijas Universitātē, iepriekš arī docēja par inovācijām tūrismā Vīnes augstskolā. 

Dr.oec. Ilze Medne lasa lekcijas tūrisma ekonomikā un mārketingā, uzņēmumu izveidē un attīstībā, ir organizējusi vairākus tūristu pātērētājuzvedības un apmierinātības pētījumus Rīgā un Jūrmalā, Latvijas kā ceļojumu galamērķa atpazīstamības pētījumus vairākās Eiropas valstīs, piedalījusies Jūrmalas tūrisma attīstības rīcības plāna izveidē un rekomendāciju izstrādē Latvijas tūrisma politikas jaunajam plānošanas periodam 2021. – 2027.g., vairāku zinātnisku publikāciju autore.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  76 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 84 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties