Programma sniedz padziļinātu ieskatu par mārketinga nozīmi biznesā, mārketinga instrumentiem un kanāliem, praktisko pielietojumu uzņēmuma pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Pēc programmas beigšanas Jūs spēsiet praktiski un patstāvīgi sagatavot uzņēmuma mārketinga plānu, veikt dažādus mārketinga pētījumus, plānot uzņēmuma produktu virzīšanu tirgū, sagatavot un pamatot uzņēmuma mārketinga budžetu. Kā arī plānot mārketinga komunikāciju interneta vidē un sociālajos medijos.

Mērķauditorija

Programma ir paredzēta interesentiem bez iepriekšējām zināšanām, kā arī klausītājiem, kuri jau nodarbojas ar mārketinga jautājumiem vai tikai plāno sākt praktiski izmantot un stratēģiski pareizi attīstīt savu uzņēmējdarbību, izmantojot mārketingu, kas mūsdienās ir sekmīgas uzņēmuma attīstības pamatā.

Tēmas

  1. Mārketinga pamati – mārketinga būtība; tirgus analīze; produkti un pakalpojumi; cenu veidošana; produktu izplatīšanas kanāli; mārketinga komunikācijas; mārketinga plāna izstrāde 
  2. Mārketinga pētījumi – mārketinga pētījumu pamata jautājumi; mārketinga pētījumos iegūto datu apstrāde un analīze; interneta un datorprogrammu izmantošana mārketinga pētījumos 
  3. Mārketinga komunikācijas pārdošanas procesā –  virzība; mārketinga komunikāciju process un sistēma; reklāma; pārdošanas stimulēšana; sabiedriskās attiecības; tiešā pārdošana un tiešais mārketings; integrētās mārketinga komunikācijas; komunikācijas plāna izstrāde 
  4. Interneta mārketings un komunikācija – internets kā mārketinga darbības vide; mārketinga pētījumi internetā; interneta projektu veidošana un vadīšana; interneta veikalu veidošana un funkcionēšana; interaktīvās mārketinga komunikācijas  
  5. Patērētāju uzvedība un tās nozīme mārketinga lēmumos – patērētāju uzvedības koncepcija mārketingā; pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa posmi; patērētāju individuālās atšķirības; apkārtējās vides faktoru ietekme 
  6. Zīmola veidošanas pamati – zīmola būtība; zīmola veidošana; zīmola pozicionēšana un vērtību noteikšana; zīmola identitāte, individualitāte; zīmolvedība.

Pasniedzēji

Dr.oec. Anda Batraga, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās. 

Dr.oec. Jeļena Šalkovska vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm. 

Mg.sc.soc. Ilze Rozenberga, pētījumu kompānijas Berg Research īpašniece un vadītāja. Ilzei Rozenbergai ir ilggadēja pieredze mārketinga un komunikācijas pētījumu īstenošanā, starptautisko pētījumu īstenošanā, stratēģisko darba sesiju dizainēšanā, moderēšanā. 15 gadu pieredze kvalitatīvo pētījumu metodēs un risinājumos. Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem – finanšu jomā, telekomunikācijās, ātrās aprites preču ražošanā.

Uģis Krūmiņš, sertificēts JCI (Junior Chamber International) un Vācijas personāla attīstības uzņēmuma Triple A GmbH treneris. Pārdošanas un klientu apkalpošanas eksperts, ar plašu pieredzi pārdošanā un uzņēmumu vadībā. Latvijā pirmā biznesa tīklošanas mācību-treniņa kursa “Kā sarunāt tikšanos ar vajadzīgo cilvēku” autors.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  71 akadēmiskā stunda.

Praktiskā daļa – 89 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 3 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties