C# ir daudzpusīga programmēšanas valoda, kas ir pamatā vairākām Microsoft platformām ar kuru palīdzību var paveikt visdažādākās lietas, sākot no mājaslapu, mobilo aplikāciju izstrādes, beidzot ar datorspēļu izveidi, datu bāzu savienošanu un pat mākslīgā intelekta izstrādāšanu. Izmantojot lielu daļu jau iegūto C# valodas zināšanu, Jūs varēsiet viegli iemācīties C, C++ un Java programmēšanas valodas.

Programmā dalībnieki apgūs zināšanas, izprotot objektorientētas programmēšanas pamatus, iepazīsies ar C# datu struktūru, kā arī attīstīs prasmes risināt uzdevumus. Apgūstot šo programmu, klausītāji pratīs izmantot C# programmēšanas valodas sintaksi, analizēt prasības un izvēlēties pieejamos valodas instrumentus.

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta iesācējiem, kas vēlas apgūt programmēšanas pamatus C# valodā un apsver pārkvalificēšanos IT jomā. Programmas dalībnieki iegūs ne tikai zināšanas par C# programmēšanas valodu, bet  arī plašāku priekšstatu par to, ko nozīmē būt C# programmētājam.

Programmā apgūstamās tēmas:

 • Ievads IT nozarē un izstrādes vides uzstādīšana darbam. Koda versiju kontrole.
 • Primitīvie datu tipi, operatori, darbības ar konsoli.
 • Klases, objekti un funkcijas.
 • Koda zarošanās.
 • Masīvi, cikli.
 • Tvērums (scope).
 • Testēšanas pamati un vienības testu veidošana.
 • Izņēmumi.
 • Obligātais skaitītājs, saskarne (interface).
 • Mantošanās, pārrakstāmās metodes.

Pasniedzējs

Artis Vilciņš ir programmētājs ar piecu gadu profesionālu pieredzi dažādos lielos projektos. Pārzin Java, C#, HTML, JavaScript programmēšanas valodas.

Nodarbību grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00 vienu vai divas reizes nedēļā. Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 3 mēneši

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484