Programma sniedz izpratni par starptautiskās tirdzniecības pamatiem un produktu/pakalpojumu virzīšanu eksporta tirgos. Programmas laikā klausītāji tiek sagatavoti uzsākt eksporta stratēģijas izveidi, kā arī padziļināti tiek apgūtas komunikācijas un citu kultūru izpratnes prasmes, kas tiks pielietotas saskarsmē ar ārvalstu partneriem. Šī programma Jums ļaus veikt inventarizāciju sava uzņēmuma gatavībai, spējai un resursu pieejamībai eksporta tirgus iekarošanai.

Mērķauditorija

Programma paredzēta uzņēmumu darbiniekiem, vadītājiem un īpašniekiem, kuri vēlas attīstīt un pilnveidot spējas radīt produktu (preci un/vai pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu eksporta tirgos un veiksmīgi pārdot to. 

Tēmas

 1. Starptautiskās uzņēmējdarbības jēdziens un vide 
 2. Uzņēmuma ieiešanas veidi un stratēģija ārējos tirgos 
 3. Starptautiskās tirdzniecības īpatnības 
 4. Uzņēmuma profils un eksporta produkts/pakalpojums 
 5. Eksporta tirgus izpēte un izvēle 
 6. Eksporta stratēģija un plāns tās realizācijai, ieviešanai 
 7. Starptautiskā etiķete 
 8. Biznesa etiķete  
 9. Organizācijas tēla veidošanas elementi. Labas manieres un labas izglītības principi  
 10. Etiķete un protokola vēsture vs protokola un etiķetes prasības šodien 
 11. Darba un profesionālā starptautiska biznesa ētika 
 12. Starptautiskie ētikas kodeksi 
 13. Lietišķā komunikācija  
 14. Ofisa etiķete. Biežāk pieļautās kļūdas lietišķajā etiķetē  
 15. Valsts loma ētiskas uzņēmējdarbības regulēšanā 
 16. Protokola un biznesa etiķetes pamatprincipi ES 
 17. Kultūras izpratne par Āzijas tirgu 
 18. Mūsdienu pasaules jaunie ētikas izaicinājumi 

Pasniedzēji

Mg.admin. Ieva Jonsone, eksporta jomas profesionāle ar ilggadēju pieredzi Latvijā un ārzemēs darbā eksporta laukā dažādās biznesa jomās, vislielākā pieredze – pārtikas un metālapstrādes nozarēs. Uzkrāta pieredze, veidojot eksporta attīstību un realizāciju Eiropas Savienības, ASV, Ķīnas un Krievijas tirgos, veidojot sadarbību ar izplatītājiem un stratēģiskajiem partneriem.  

Dr.oec. Margarita Dunska, viena no vadošajiem ekspertiem, kuras akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. 

Mg.sc.soc. Jolita Lukšyte  

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 176 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)  

Mācību stundu sadalījums - klātiene 142 h, tālmācība - 34 h.

Teorētiskā daļa –  58 akadēmiskās stundas 

Praktiskā daļa – 118 akadēmiskās stundas 

Programmas ilgums - 3 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties