Ja Jūs interesē inovācijas, to ieviešana, izmantojot dizainu un dizaina domāšanu, savu ideju attīstīšana līdz produktam un tā virzīšana tirgū, izmantojot digitālo mārketingu, tad šī programma būs Jums saistoša un noderīga. Programmas gaitā Jūs uzzināsiet, kā komunicēt ar patērētājiem digitālajā vidē, kā pozicionēt savu produktu, mijiedarbojoties tradicionālajiem un digitālajiem tirdzniecības kanāliem, kā arī daudzas citas tēmas, kas ļaus Jums izmantot šīs zināšanas praktiski savā darbā.

Mērķauditorija

Programma paredzēta  tiem interesentiem, kuri vēlas ieviest uzņēmumā inovācijas, pielietojot dizaina domāšanu un virzīt tās tirgū, izmantojot digitālo mārketingu.

Tēmas

 1. Dizaina domāšana uzņēmējiem.
 2. Dizaina domāšanas teorija, tās pielietojums uzņēmējdarbības praksē.
 3. Lietotājs un dizaina izpētes metodes.
 4. Uzņēmējdarbības vide un iesaistītas puses.
 5. Idejas attīstības metodes. Prototipēšana un testēšana.
 6. Prototipēšanas metodes.
 7. Veiksmīgu inovāciju kods. Inovāciju tendences mūsdienās.
 8. Produkta ieviešanas tirgū metodoloģija.
 9. Komunikācijas tehnikas projekta attīstībai.
 10. Digitālais mārketings. Digitālā mārketinga komplekss un instrumenti.
 11. Patērētāju uzvedības īpatnības digitālajā vidē.
 12. Digitālā segmentēšana.
 13. Uzņēmuma tīmekļa vietnes veidošanas mārketinga principi.
 14. Mobilās aplikācijas izstrāde. Progresīva mobilā aplikācija (Progressive Web Application).
 15. Digitālo mārketinga projektu veidošana un vadīšana.
 16. Digitālo un tradicionālo tirdzniecības kanālu mijiedarbība klientu apmierinātības nodrošināšanai.
 17. Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas.
 18. Satura mārketinga īpatnības.
 19. Satura/konteksta reklāma.
 20. Google Ads risinājumi.
 21. Google Analytics.

Pasniedzēji

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm. 

Dr.sc.ing. Ņikita Kočanovs. Viņam ir maģistra grāds elektroinženierijā, MBA grāds, maģistra grāds Arhitektūras apgaismojuma dizaina un dizaina vadības jomā, kas iegūts Vismāras Lietišķo zinātņu, tehnoloģiju, biznesa un dizaina universitātē. Ņikitas Kočanova interešu sfēra ir vizuālās vides plānošana nekustamā īpašuma projektos, arhitektūra, apgaismojuma dizains, nekustamo īpašumu attīstība un vadība. Ņikita aktīvi darbojas inženierijas, būvniecības un nekustamā īpašuma biznesa jomā, viņam ir vairāk kā 17 gadus ilga darba pieredze, kas iegūta, strādājot Latvijas un Skandināvijas tirgū. Viņš ir pilnveidojis savas profesionālās iemaņas Vācijā, Zviedrijā un Singapūrā.

Dr.philol. Baiba Holma. Viņas pētniecības intereses un mācību kursi ir saistīti ar informācijas apstrādi, organizēšanu, meklēšanu, digitalizāciju un digitālo kolekciju novērtēšanu,  dažādām informācijas kompetencēm (informācijpratību, medijpratību un digitālo pratību), kā arī dizaina domāšanas metožu lietošanu jaunu risinājumu meklēšanai. 

Mg.art. Anita Grase ir interjera dizainere, žūrijas eksperte starptautiska un vietēja rakstura dizaina konkursos, zīmola un dizaina studijas “Mākonis” dibinātāja. Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra grāds industriālajā un produktu dizainā. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min).

Mācību stundu sadalījums - klātiene 96 h, tālmācība - 64 h.

Teorētiskā daļa –  64 akadēmiskās stundas 

Praktiskā daļa – 94 akadēmiskās stundas 

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties