Kļūsti efektīvs un veiksmīgs uzņēmuma/struktūrvienības vadītājs, kas prasmīgi īsteno komandas vadību izmantojot digitālās tehnoloģijas un rīkus. Apgūsti kā digitālā vidē veiksmīgi radīt sasniegumus veicinošu organizāciju kultūru, attīsti savas vadības prasmes un  spēju sadarboties ar komandu, uzzini kā nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību, kā veicināt labbūtību un darbinieku iesaisti.

Mācoties šajā programmā Jūs iegūsiet praktiski pielietojamas prasmes par cilvēku vadību digitālajā vidē, ņemot vērā dažādu paaudžu un kultūru darbinieku digitālo kompetenču attīstību. Spēsiet izmantot tās iespējas, ko sniedz dažādas digitālās tehnoloģijas un rīki, un pielietot tos atbilstoši savas uzņēmējdarbības specifikai.

Programmas mērķauditorija

Uzņēmumu vai struktūrvienību vadītāji, kas ikdienā lieto datorus, digitālus rīkus un tehnoloģijas, un vēlas pilnveidot un efektīvāk izmantot šos rīkus uzņēmuma vai struktūrvienības vadībā.

Tēmas

  • Drošība un darba nepārtrauktība digitālajā vidē.
  • Digitālā kultūra organizācijā.
  • Darbs ar komandu digitālajā vidē.
  • Vadītājs un līderis digitālajā vidē.
  • Labbūtība un darbinieku iesaiste strādājot attālināti

Pasniedzēji

Mg.psych.  Dace Lāce, konsultante vienā no pasaules vadošajām personāla vadības konsultāciju kompānijām “Mercuri Urval”, kā arī talantu vadības un atlases uzņēmuma “Talent Art” īpašniece un vadītāja. Dacei Lācei ir 20 gadus sekmīga darba pieredze vadītāju un uzņēmumu attīstības projektos, kā arī personāla atlasē, Latvijā un starptautiski.

Mg.oec. Jeremejs Reinis Druvietis, vadītājs, producents, kas 20 gadu laikā ir guvis vadības pieredzi, īstenojot nacionāla un starptautiska mēroga projektus kultūras, IT un radošo industriju jomās. Pasniedz Latvijas universitātē, Banku augstskolā, SIA Komercizglītības centrs. Studē Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūrā, tēma Līderība laika pārvaldībā, ICF ACTP kouča sertifikāts.

Mg.sc.pol. Miķelis Bendiks ir vadības konsultants digitālās transformācijas, procesu vadības un uzlabojumu projektu jomās, kā arī aktīvi strādā kā pārmaiņu un inovāciju fasilitātors. Miķelim ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadītāja amatā starptautiskos uzņēmumos biznesa konsultāciju, IT un mazumtirdzniecības nozarēs. Regulāri pasniedz kursus un mācību seminārus vairākās Latvijas universitātēs un Komercizglītības centrā.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 76 stundas (no tām 42 stundas patstāvīgi).

Praktiskie darbi tiešsaistē - 84 stundas (no tām 48 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
  • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484