Jums ir vēlme izveidot start-up komandu vai jau esat sācis realizēt savu biznesa ideju, bet vēlaties padziļināt savas zināšanas un prasmes par jaunuzņēmumu veidošanu un dzīvotspēju?

Šīs programmas apguves rezultātā Jūs iegūsiet iemaņas konkurētspējīga jaunuzņēmuma veidošanā, tā likumīgas un efektīvas darbības organizēšanā, virspusīgi pielietojot modernus digitalizācijas risinājumus. Programmas gaitā Jūs uzzināsiet par konkurētspējīgu produktu veidošanu un to pozicionēšanu tirgū atbilstoši nozares specifikai. Kā arī par īstenojamo aktivitāšu efektivitātes celšanas paņēmieniem un sekojošo analīzi. Programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem teorētiskās un praktiskās iemaņas konkurētspējīga uzņēmuma veidošanā start-up formātā, pielietojot jaunuzņēmumu normatīvā regulējuma priekšrocības un modernus digitālus risinājumus tā efektīvas darbības organizēšanai.

Mērķauditorija

Programma ir paredzēta visiem interesentiem, kuriem ir vēlme izveidot start-up komandu savas biznesa idejas īstenošanai vai jau ir sākuši to īstenot un vēlas padziļināt savas zināšanas un prasmes jaunuzņēmumu veidošanā.  

Tēmas

 1. Biznesa modeļa kanva un digitālo risinājumu loma tās veidošanā.
 2. Uzņēmējdarbības uzsākšana, digitālo risinājumu kontekstā.
 3. Digitālie rīki uzņēmuma darbības nodrošināšanai.
 4. IT tehnoloģiju pielietošana preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšanā.
 5. Mārketings un tirgus izpēte digitālajā vidē.
 6. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija ar MS Excel. 
 7. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji ar MS Excel.
 8. Darba procesu organizēšana un vadīšana.
 9. Uzņēmuma tēls digitālā vidē.
 10. E-komercija.
 11. Kvalitatīva digitālā satura izveide.
 12. Komunikācija ar klientiem.
 13. Produkta virzība tirgū. Produkta pārdošana un klientu apkalpošana u.c.

Pasniedzēji 

Dr.oec. Jeļena Šalkovska vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm. 

Mg.oec. Līga Leitāne, lektore ar pieredzi finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus “Nodokļu sistēma”, “Uzņēmējdarbības finansēšana”. 

Mg.sc.soc. Ilze Rozenberga, pētījumu kompānijas Berg Research īpašniece un vadītāja. Ilzei Rozenbergai ir ilggadēja pieredze mārketinga un komunikācijas pētījumu īstenošanā, starptautisko pētījumu īstenošanā, stratēģisko darba sesiju dizainēšanā, moderēšanā. 15 gadu pieredze kvalitatīvo pētījumu metodēs un risinājumos. Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem – finanšu jomā, telekomunikācijās, ātrās aprites preču ražošanā. 

Uģis Krūmiņš, sertificēts JCI (Junior Chamber International) un Vācijas personāla attīstības uzņēmuma Triple A GmbH treneris. Pārdošanas un klientu apkalpošanas eksperts, ar plašu pieredzi pārdošanā un uzņēmumu vadībā. Latvijā pirmā biznesa tīklošanas mācību-treniņa kursa “Kā sarunāt tikšanos ar vajadzīgo cilvēku” autors. 

Mg.oec. Larisa Bule ir ar ilggadēju pieredzi finanšu jomā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmuma finanšu vadības aspektiem, grāmatvedību un komercdarbības veikšanas procesu. Ir liela pieredze arī publiskajās finansēs un apdrošināšanā.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā.  

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 61 stundas (no tām 30 stundas patstāvīgi).

Praktiskie darbi tiešsaistē - 99 stundas (no tām 55 stundas patstāvīgi).

Maksa

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484