Mācību laikā apgūsiet kā īstenot savu biznesa ieceri, izvēloties tai piemērotāko uzņēmējdarbības formu un organizēt visus svarīgākos uzņēmuma darbības procesus, kā arī radīt jaunu produktu un organizēt tā pārdošanu digitālajā vidē.

Apmācības procesā Jums tiks sniegtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmuma veidošanā un tā likumīgas un efektīvas darbības organizēšanā maksimāli izmantojot digitālās vides iespējas. Mācību laikā apgūstiet, kā radīt jaunu konkurētspējīgu produktu un izmantot digitālos risinājumus, lai organizētu tā pārdošanu. Kā arī, kā uzsākt uzņēmējdarbību reālajā praksē un pilnveidotu eksistējoša uzņēmuma aktivitātes.

Programmas mērķauditorija

Šī izglītības programma ir domāta jauniesācējiem, kuri vēlas iegūt zināšanas par jaunākajiem digitālajiem risinājumiem konkurētspējīga produkta veidošanai, pārdošanai un dzīvotspējīgas biznesa ieceres īstenošanai.

Tēmas

 • Uzņēmējdarbības uzsākšana, digitālo risinājumu kontekstā. Digitālie rīki uzņēmuma darbības organizēšanai.
 • Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija ar MS Excel. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji ar MS Excel.
 • Patērētāju uzvedības īpatnības digitālajā vidē.
 • Uzņēmuma tīmekļa vietnes veidošanas mārketinga principi.
 • Digitālo mārketinga projektu veidošana un vadīšana.
 • Digitālo un tradicionālo tirdzniecības kanālu mijiedarbība klientu apmierinātības nodrošināšana
 • Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas.
 • Satura mārketinga īpatnības. Satura/ konteksta reklāma.
 • Interaktīvā mārketinga komunikācija un tās integrācija uzņēmuma mārketinga komunikācijas stratēģijā.

Pasniedzēji

Mg.oec. Līga Leitāne, Latvijas Universitātes lektore ar pieredzi finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus “Nodokļu sistēma” un “Uzņēmējdarbības finansēšana”.

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm.

Uģis Krūmiņš, sertificēts JCI (Junior Chamber International) un Vācijas personāla attīstības uzņēmuma “Triple A GmbH” treneris. Pārdošanas un klientu apkalpošanas eksperts, ar plašu pieredzi pārdošanā un uzņēmumu vadībā. Latvijā pirmā biznesa tīklošanas mācību-treniņa kursa “Kā sarunāt tikšanos ar vajadzīgo cilvēku” autors.

Mg.sc.soc. Ilze Rozenberga, pētījumu kompānijas “Berg Research” īpašniece un vadītāja. Ilzei Rozenbergai ir ilggadēja pieredze mārketinga un komunikācijas pētījumu īstenošanā, starptautisko pētījumu īstenošanā, stratēģisko darba sesiju dizainēšanā un moderēšanā. 15 gadu pieredze kvalitatīvo pētījumu metodēs un risinājumos. Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem – finanšu jomā, telekomunikācijās, ātrās aprites preču ražošanā.

Dr.sc.admin. Andžela Veselova, Latvijas Universitātes docente, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu un kvalitātes vadību, kā arī dažādu biznesa izcilības modeļu izpēti, kuru īstenošana palīdz paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju. Latvijas Kvalitātes biedrības biedre. Vairāku publikāciju par mūsdienu uzņēmējdarbības aktuāliem jautājumiem mārketingā un kvalitātes vadībā autore un līdzautore.

Mg.oec. Larisa Bule Latvijas Universitātes lektore ar ilggadēju pieredzi finanšu jomā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmuma finanšu vadības aspektiem, grāmatvedību un komercdarbības veikšanas procesu. Ir liela pieredze arī publiskajās finansēs un apdrošināšanā.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 74 stundas (no tām 32 stundas patstāvīgi).

Praktiskie darbi tiešsaistē - 86 stundas (no tām 40 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484