Programma sniedz zināšanas un izpratni mūsdienu vadības zinātnē un praktiskas iemaņas vadības sistēmu digitālai transformācijai.

Programmas mērķis ir sniegt programmas dalībniekiem padziļinātas zināšanas par iespējām organizācijas vadībā pielietot aktuālākos digitālos instrumentus, kuri ilgtermiņā padarīs efektīvākus pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, projektu izpildes, projektēšanas un dizaina procesus. Programmas laikā paredzēts izkopt praktiskās iemaņas  un zināšanas par mūsdienu vadībzinātnes, sociālās psiholoģijas, datu analīzes pieejām, metodēm un digitālās transformācijas iespējām, kas piemērojamas organizācijas vadības sistēmas pilnveidošanai  un attīstībai. 

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta nozarē strādājošajiem ar priekšzināšanām. Programma paredzēta uzņēmuma vai struktūrvienības vadītājiem. Digitālo kompetenču 5 līmenis.

Tēmas

  • Organizācijas vadības sistēma un tās digitālā transformācija 
  • Personāla vadības un resursu nodrošinājuma digitalizācija 
  • Procesu vadības digitalizācija. 
  • Digitālie instrumenti atgriezeniskās saites nodrošināšanai  un to lietošana. 
  • Spirālās dinamikas teorija, līderība. 
  • Uzņēmuma politika un vērtības - sistēmai un kolektīvam. 
  • Personāls un resursu nodrošinājums. 
  • Procesu vadība. 

Pasniedzēji 

MBA Vitālijs Šveisbergs, biznesa konsultants un starptautiskais auditors ar divdesmit gadu pieredzi. Izveidojis un sertificējis vadības sistēmas vairāk nekā 80 uzņēmumos. Veicis vadības sistēmu starptautiskos auditus vairāk nekā 200 uzņēmumos. Praktisko pieredzi gadu gaitā ieguvis vadošos amatos tādos uzņēmumos kā “Zygon Baltic Consulting”, “Dinex Latvia”, “DoresEngineering”, “Bureau Veritas Latvija”.

Mg.phil. Jūlija Davidoviča, CRM un telekomunikācijas risinājumu arhitekte uzņēmumā CSC Telecom. Strādā telekomunikācijas nozarē jau 10 gadus. Veic darba procesu izpēti dažādu nozaru uzņēmumos no praktiskā viedokļa un atbilstošu CRM un kontaktu centru izstrādi un pielāgošanu uzņēmumu ikdienas darbam. Veido mācību materiālus.

Mg.sc.ing. Jānis Strumpmanis, pieredzējis uzņēmumu vadītājs ar darba pieredzi elektronisko sakaru nozarē. Latvijas telekomunikāciju asociācijas valdes loceklis. Prasmes klientu apkalpošanā, biznesa attīstībā, klientu attiecību pārvaldībā (CRM) un pārdošanas vadībā. Spēcīgs pārdošanas profesionālis ar uzņēmumu biznesa vadības kvalifikāciju un elektronisko sakaru inženiera izglītību.

Aleksandrs Popovs, biznesa arhitekts uzņēmumā “SAP Latvia”. Aleksandrs ir studējis vairākas Latvijas augstskolās un ieguvis MBA un MIS grādus, kā arī šobrīd studē doktorantūrā. Vairāk nekā 15 gadu pieredze IT nozarē dažādos pasaules reģionos (US, EMEA (incl. UKI), CIS, APJ). Aleksandram ir ilggadēja pieredze uzņēmumu digitālas transformācijas jautājumos, biznesa stratēģiju veidošanā, pārmaiņu vadībā un cilvēkresursu vadībā.

MBA Edgars Stafeckis ir AS “DigitalMind” partneris un “SigningServices” līdzdibinātājs. Kopš 2007. gada strādā dažāda mēroga biznesa procesu digitālas transformācijas projektos ar Baltijas jūras reģiona vadošajiem uzņēmumiem, izmantojot elektroniskas dokumentu pārvaldības un digitālās uzticamības tehnoloģijas. Pieredze pārmaiņu un inovāciju procesu vadīšanā, kā arī jaunu produktu attīstīšanā.

Helvids Skeltons, vairāk kā 20 gadu pieredze klientu apkalpošanā, 10 gadu pieredze ārpakalpojumu uzņēmumu vadībā, praktiskā pieredze gan iekšējā resursa risinājumos, gan ārpakalpjumu servisos.

Madara Grudule, ieguvusi Latvijas Kultūras Akadēmijā maģistra grādu. Madaru aizrauj digitālā vide, cik var būt neparedzama un pārsteidzoša dzīve, tā var būt arī digitālais mārketings un tehnoloģiju laikmets. Madarai patīk realizēt radošas idejas un projektus.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā.  

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 5 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 52 stundas.

Praktiskie darbi tiešsaistē - 108 stundas (no tām 80 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
  • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484