Apmācību programmas laikā dalībnieks iegūs zināšanas un prasmes par MS Excel izmantošanas iespējām datu apstrādē, analīzē un rezultātu atspoguļošanā, lai profesionāli izmantotu MS Excel turpmākajā darbā. Programmas gaitā tiks nostiprinātas pamatzināšanas darbā ar MS Excel un pakāpeniski padziļinātas, apgūstot praktiskas iemaņas, kas atbilst šī brīža darba tirgus pieprasījumam datu/biznesa analītikā un biznesa inteliģencē, izmantojot MS Excel, kā arī saistītas tehnoloģijas.

Programmas mērķauditorija

Programma būs piemērota iesācējiem bez priekšzināšanām un ar nelielām priekšzināšanām MS Excel izmantošanā.

Programmā apskatītās tēmas:

 • Datu ievads, ievadāmos datu atbilstības pārbaude, formatēšana. Datu aizsardzība.
 • Formulu, funkciju pielietojums.
 • Datu vizualizācija.
 • Datu apstrāde (kārtošana, atlase, apkopošana, strukturēšana).
 • Rakurstabulu un rakursdiagrammu veidošana.
 • Datu analīze, izmantojot Goal Seek, Data Table, Solver, Scenario Manager.
 • Datu importēšana no viena un vairākiem datu avotiem, to ielāde datu modelī un apstrāde (Power Query, Power Pivot).
 • Statistisko metožu izmantošana datu analīzē (Data Analysis).
 • Datu apstrādes automatizācija. Makro ierakstīšana un izmantošana, VBA funkciju izmantošana.

Pasniedzēji

Dr.sc.admin. Ināra Kantāne, Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētā profesore, Rīgas Stradiņa universitātes lektore p.i., vada kursus par MS Excel programmas izmantošanu datu apstrādē un analīzē, statistisko metožu izmantošanu datu analīzē datorprogrammās IBM SPSS Statistics un MS Excel. Ilggadēja pieredze klausītāju apmācībā informāciju tehnoloģiju izmantošanā. Bijusi pētniece vairākās valsts pētījumu programmās, kā arī citos pētījumos, tai skaitā starptautiskos. Vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē – 35 stundas.

Praktiskie darbi tiešsaistē – 125 stundas (no tām 60 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484