Klausītājiem tiek piedāvāts kurss, kurš sniegs zināšanas un prasmes BI (Business Intelligence) jomā. Kursa laikā Jūs tiksiet iepazīstināti ar biznesa datu analīzes metodēm un tehnoloģijām. Jūs uzzināsiet, kā ar datu analīzes metožu palīdzību izpildīt uzdevumus biznesa procesa prognozēšanai, veikt optimizāciju un imitējošo modelēšanu. Jūs arī izpratisiet, kas ir biznesa datu daudzdimensiju analīze un prognozējošā modelēšana.

Mēs iemācīsim Jūs formulēt problēmas un atrast piemērotāko risinājumu, pielietot atbilstošu programmatūru un prezentēt analīzes rezultātus. Kursa laikā Jūs strādāsiet ar reāliem datiem, lai iegūtu padziļinātu izpratni par biznesa datu analizēšanas procesu.

 

Visi interesenti, kuri vēlas iepazīties ar biznesa datu analīzi, biznesa datu analīzes metodēm, biznesa datu analīzes tehnoloģijām (Business Inteligence – BI) un biznesa datu intelektuālās analīzes lietojumu programmām. 

Pabeidzot kursu, klausītājs

Zina:

 • kas ir biznesa datu analīze
 • atbilstošās programmatūras datu analīzei
 • analīzes algoritmus

Spēj:

 • veikt biznesa datu analīzi
 • formulēt un aprakstīt biznesa datu uzdevumus
 • formulēt problēmas un atrast risinājumus
 • pielietot atbilstošās tehnoloģijas un programmatūru
 • sagatavot datus un prezentēt rezultātus
 • izdarīt secinājumus

Mg.comp.sc. Juris Krasts, BEVF lektors datortehnoloģiju un datu analīzēs jomā

Vairāku aktuālu kursu autors un līdzautors: Uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze; Finanšu inženierija; Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas; Prognozēšanas metodes;  Ir vairākas zinātniskās publikācijas par biznesa datu analīzes tendencēm.

Mg.oec. Rita Žuka, BEVF lektore datortehnoloģiju un datu analīzēs jomā

Vairāku aktuālu kursu autore un līdzautore: Business intelligence and data analysis; Tīkla datu bāzu vadības sistēmas;  Satura pārvaldes sistēmas; Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas; Ir vairākas zinātniskās publikācijas par biznesa datu analīzes metodēm.

Kursa tēmas orientētās uz praktisko uzdevumu risināšanu datorklasē:

 1. Viena faktora biznesa datu statistiskie prognozes modeļi un to pielietošana;
 2. Vairāku faktoru biznesa datu prognozes modeļi;
 3. Laika rindu prognoze ņemot vērā ekspertu vērtējumu;
 4. Ražošanas procesu optimizācija;
 5. Transporta izdevumu optimizācija loģistikas uzņēmumā;
 6. Biznesa procesu imitācijas modelēšana;
 7. Daudzdimensiju biznesa datu analīze. Tiešsaistes datu analīzes tehnoloģija (OLAP);
 8. Daudzdimensiju datu analīze ar rakurstabulām un rakursgrafikiem;
 9. Datu atlases un datu analīze izmantojot asociatīvās loģikas tehnoloģiju (ievads QlikView programmas izmantošanā);
 10. Datu atlases un datu analīzes programmas QlikView izmantošana uzņēmumu gada finanšu pārskata datu bāzu analīzē;
 11. Pašpietiekamās biznesa datu analīzes tehnoloģijas, speciālo datu analīzes programmu izmantošana (Excel Power Pivot, Microsoft Power BI, Qlik Sense);
 12. Datizrace - Data Mining. Datizraces izmantošanas pamatojums. Prognozējošā modelēšana;
 13. Datizraces uzdevumi, modeļu veidi un algoritmi;
 14. BI un mākoņdatošanas iespējas.

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 21.45.

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN.

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties