Tavs līdera – vadītāja personīgais zīmols ir vēl svarīgāks par organizācijas zīmolu. Saskaņā ar starptautiskiem mārketinga un zīmolvedības pētījumiem vadītāja reputācija veido 48 - 64 % no uzņēmuma reputācijas. ASV vairāk nekā 95 % investoru lēmumu par ieguldījumiem kādā uzņēmumā pieņem, novērtējot vadītāja reputāciju.

Kursa teorētiskajā daļā tiks apgūtas universālas zināšanas par personīgā zīmola un reputācijas veidošanu un vadīšanu, dažādiem uzņēmumu vadības komunikācijas modeļiem un to priekšrocībām. Tāpat tiks iepazīta Latvijas un globālā mediju vide un tās jaunākās tendences, dažādu mediju veidu specifika. Īpašu uzmanību pievērsīsim komunikācijai sociālajos medijos. Iegūtās zināšanas ļaus labāk sagatavot ziņas, kas uzrunā mērķauditoriju un sasniedz rezultātu.

Kursa praktisko nodarbību laikā tiks apgūtas saturīgu vēstījumu un ietekmīgas argumentācijas veidošanas iemaņas, izkopta individuālās uzstāšanās maniere un valoda, lai radītu par sevi pārliecināta oratora iespaidu. Mācību dalībnieki tiks sagatavoti konkrētām mediju attiecību formām – intervijām (TV, radio, prese) preses brīfingiem un konferencēm.

Kurss ir radīts uzņēmējiem, uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kuri vēlas mērķtiecīgi veidot savu personīgo zīmolu, kas balstīts nevainojamā reputācijā un autentiskā komunikācijā.

Zināšanas:

1. Par personīgā zīmola veidošanu un uzņēmuma vadītāja tēla nozīmi uzņēmuma reputācijas veidošanā;

2. Par mediju lomu sabiedrībā, izpratne par mediju vides aktuālajām tendencēm;

3. Par dažādiem vadības komunikācijas modeļiem.

Prasmes:

4. Vēstījuma un argumentācijas veidošanā;

5. Uzstāšanās formas un kanāla izvēlē;

6. Valodas un vokāla izmantošanā komunikācijā.

Kompetences:

7. Mediju dienaskārtības veidošanā;

8. Efektīvā mediju komunikācijas īstenošanā;

9. Personīgā vadītāja zīmola veidošanā.

Mag. Sc. pol. Evija Ansonska

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte

18 gadu pieredze komunikācijas jomā. Septiņus gadus bijusi sabiedrisko attiecību aģentūras Nords Porter Novelli vadītāja, bet pirms tam astoņus gadus strādājusi par Korporatīvo komunikāciju vadītāju PR aģentūrā Mediju tilts, bijusi arī Savienības Latvijas ceļš preses sekretāre un ziņu aģentūras BNS Latvija politikas ziņu reportiere. Astoņu gadus ieņēmusi arī Latvijas Universitātes rektora prof. Mārča Auziņa padomnieces sabiedrisko attiecību jautājumos amatu. Pašlaik ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes mārketinga un komunikācijas, kā arī pētniecības projektu vadītāja.

LU Sociālo zinātņu fakultātē ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē, studējusi politoloģiju arī Dānijā. Bijusi Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas vadītāja, kā arī ieguvusi virkni starptautisku nozares apbalvojumu, piemēram, prestižo European Excellence Awards.

Pieredze zīmolvedībā un produktu mārketingā, kā arī reputācijas vadībā un tēla veidošanā, vadības stratēģiskajās konsultācijās un krīzes komunikācijas vadībā. Ekspertīze publiskajās un mediju attiecībās. Unikāla pieredze finanšu sektora, nekustamo īpašumu un būvniecības, kā arī telekomunikāciju un izglītības, mazumtirdzniecības projektu sabiedrisko attiecību kampaņu realizācijā.

Ilggadēja pieredze uzņēmumu vadītāju un politiķu mediju treniņu organizēšanā un vadībā. Konsultējusi virkni Latvijas lielāko uzņēmumu vadītājus.

Mag. iur. Diāna Vīlipa-Folka

TV3 ziņu raidījuma "900 sekundes" producente, žurnāliste

Vairāk nekā 20 gadus ilga pieredze žurnālistikā, mediju jomā. Pēdējos 11 gadus - ikdienas darbs LNT (tagad – TV3) ziņu dienestā kā ziņu raidījuma "900 sekundes" producentei. Piedalījusies visu sabiedrībā svarīgāko notikumu atspoguļošanā - plānojusi, organizējusi un vadījusi tiešraides raidījumu ēterus tādiem notikumiem kā Eiropas parlamenta vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, Pāvesta vizīte Latvijā.

Pieredze visos raidījuma tapšanas posmos, kas saistīti ar sabiedrībai svarīgas informācijas pasniegšanu cilvēkiem saprotamā, uzrunājošā veidā un valodā. Ētera plānošana, ziņu izvēle un rakstīšana, raidījumā esošo amatpersonu, ekspertu u.c. interviju plānošana, tiešraides vadīšana, kā arī raidījuma interesantāko un sabiedrībai svarīgāko (ziņas vērto) epizožu atspoguļošanas nodrošināšana citos medijos (arī sociālajos).

Arī iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar tiešraidēm, žurnālistiku - Radio SWH ziņu reportiere, žurnāliste. Pēc tam raidījuma vadītāja un redaktore TV 3 tiešraides projektā “Hakizaka” un “Mediju tilta” producētajā LTV raidījumā “Galva. Pils. Sēta.” Darbojusies arī vairākos dokumentālos projektos.

LU Juridiskajā fakultātē ieguvusi maģistra grādu. Ir arī LU iegūts bakalaura grāds pedagoģijā. Zināšanas komunikācijas nozarē papildinātas nacionālos un starptautiskos semināros un konferencēs, to vidū, ASV masu mediju korporācijas “News Corp” ekspertu vadībā.

Runas mākslu apguvusi Arnolda Liniņa, pēc tam Ainas Matīsas vadītajos kursos. Pie Rūtas Vītiņas papildus apguvusi arī prasmi strādāt tiešraidēs.

Par darbu žurnālistikā saņēmusi LŽS balvu "Žurnālistikas cerība", bijusi nominēta NEPLP balvām.

1. Nodarbība - teorija (2 h)

Personīgā zīmola veidošana un uzņēmuma vadītāja tēla nozīme uzņēmuma reputācijas veidošanā:

 • Kā radīt ietekmīgu personisko zīmolu un nevainojamu reputāciju
 • Kā atrast savu autentisku komunikācijas stilu
 • Ar ko jārēķinās, kļūstot par publisku personu
 • Kāpēc ir jākomunicē ar sabiedrību un medijiem
 • Ko mediji un sabiedrība sagaida
 • Kādu vadības komunikācijas modeli izvēlēties

2. Nodarbība - teorija (2 h)

Mediju vide, loma un vieta sabiedrībā, efektīva mediju komunikācija:

 • Latvijas un globālā mediju vide – mediju patēriņš un jaunākās tendences
 • TV, prese, radio, internets un sociālie mediji – kopīgais un atšķirīgais
 • Dažādu mediju veidu specifika un prasības
 • Mediju dienaskārtības veidošana
 • Kas ir ziņa un kā varam kļūt medijiem interesanti

3. Nodarbība - teorija (2 h)

Vēstījumu un argumentācijas veidošana, publiskās uzstāšanās sagatavošana:

 • Uzstāšanās mērķa definēšana
 • Mērķauditorijas izvēle un izpēte
 • Vēstījuma formulēšana
 • Argumentācijas tehnikas
 • Uzstāšanās formas izvēle (ar/ bez prezentācijas) un sagatavošanās
 • Ieteikumi un tipiskās kļūdas jeb ko darīt/nedarīt publiskajā komunikācijā, praktiski piemēri no mediju vides

4. Patstāvīgais darbs – sagatavot 2 min vizītkartes runu – prezentāciju par sevi (2 h)

5. Nodarbība - prakse (2 h)

Ķermeņa valoda un vokāls, koptēla analīze, individuālo interviju/publisko prezentāciju praktiskais treniņš:

 • Kā atstāt labu iespaidu
 • Kā tik galā ar “lampu drudzi”
 • Kā atrast savu balsi un kontrolēt ķermeni
 • Mājasdarba uzdevums – intervija ar sagatavotām atbildēm vai prezentācijas simulācija ( pēc izvēles)
 • Individuālo interviju/prezentāciju (filmētā materiāla) analīze

6. Nodarbība - prakse (2 h)

Iepazīšanās ar TV, radio un rakstošo žurnālistu darba metodēm, intervējot cilvēkus, individuālo interviju praktiskais treniņš:

 • Kā veidot ilgtspējīgas attiecības ar medijiem un žurnālistiem
 • Vēstījuma un argumentācijas veidošanas praktiskais treniņš
 • Mērķtiecīgu informatīvo interviju praktiskais treniņš (filmēšana)
 • Individuālo interviju (filmētā materiāla) analīze

7. Patstāvīgais darbs – sagatavot 2 min runu par brīvi izvēlētu tematu (2 h)

8. Nodarbība - prakse (2 h)

Negatīvas/krīzes situāciju intervijas un publiskās uzstāšanās, individuālo interviju praktiskais treniņš:

 • Negatīvu interviju/ krīzes situāciju uzstāšanās specifika
 • Kā tikt galā ar agresiju, saliktiem un negatīvi pielādētiem  auditorijas/ žurnālistu jautājumiem
 • Grūto jautājumu praktiskais treniņš (filmēšana)
 • Individuālo interviju (filmētā materiāla) analīze

Kursa maksa ir EUR 499 (bez PVN)

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot:  67034983; 29171728

Pieteikties