Jums ir biznesa ideja, kuru Jūs gribētu īstenot, bet Jums nav ne jausmas, ar ko uzsākt? Tad šis kurss izveidots tieši Jūsu vajadzībām. Mēs iemācīsimies īstenot dzīvotspējīgas idejas un uzsākt savu biznesu.

Topošajam uzņēmējam ir svarīgi zināt un izprast likumdošanu un normatīvos aktus, un mūsu kurss palīdzēs Jums orientēties Latvijas Republikas likumos un darboties likuma ietvaros. Jūs izpratīsiet ekonomikas pamatjautājumus un uzņēmējdarbības pamatprincipus. Mēs veltīsim laiku uzņēmējdarbības un komersantu veidu izskatīšanai; kā noteikt produkta cenu un noteikt produkta pašizmaksas un citus izdevumus.

Pēc kursa Jūs

Zināsiet:

 • ekonomikas pamatproblēmas un tirgus mehānisma funkcionēšanu
 • LR likumdošanu un saistošus normatīvus aktus
 • kā pieņemt kompetentus lēmumus
 • mārketinga instrumentus un avotus
 • iepirkuma procedūru uzņēmumā, norēķinu veidus, naudas plūsmas un peļņas/zaudējuma pamatprincipus
 • produkta cenas veidošanas būtību
 • saimnieciskās un komercdarbības jēdzienus
 • komunikācijas lomu uzņēmumā
 • dokumentu organizēšanas būtību un biroja darba iekārtas izmantošanas iespējas

Spēsiet:

 • orientēties LR normatīvajos aktos un darboties likuma ietvaros
 • iegūt informāciju par ekonomiskajiem procesiem un pieņemt kompetentus lēmumus
 • izskaidrot saimnieciskās darbības formas un principus
 • sagatavot naudas plūsmas un plānoto peļņas/zaudējumu aprēķinu grafiku
 • aprēķināt produkta pašizmaksu
 • analizēt un iegūt informāciju par mārketinga procesiem
 • aizpildīt un apkopot uzņēmuma dokumentāciju novērtēt piegādātāju piedāvājumus un piegādes procesu

Līga Leitāne –LU BVEF lektore, uzņēmēja ,  zinātnisko pētījumu  vadītāja un pētniece.

Līgai Leitānei ir ilggadēja pieredze grāmatvedības un finanšu, biznesa konsultāciju sniegšanā. Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Specializējas nodokļu, uzņēmējdarbības  finanšu un tiesību jautājumos, finansējuma piesaistē.

Lauma Muižniece - LIAA Tehnoloģiju departamenta direktora vietniece - Tehnoloģiju pārneses nodaļas vadītāja, Banku augstskolas lektore, ilggadēja pieredze darbā ar tehnoloģiju attīstību pētniecības organizācijās un tehnoloģiju pārnesi. Specializējas zinātnes komercializācijas, intelektuālā īpašuma pārvaldības jautājumos.

Ilze Rozenberga - Pētījumu kompānijas "Berg Research" īpašniece un vadītāja.

Ilzei Rozenbergai ir ilggadēja pieredze mārketinga un komunikācijas pētījumu īstenošanā, starptautisko pētījumu īstenošanā, stratēģisko darba sesiju dizainēšanā, moderēšanā. Ilzes ekspertīze ir kvalitatīvo pētījumu metodēs un risinājumos (15 gadu pieredze). Sadarbojas ar dažādu nozaru pārstāvjiem - finanšu jomā, telekomunikācijās, ātrās aprites preču ražošanā.

1.Ekonomika un ekonomiskās sistēmas.

2. Uzņēmējdarbības uzsākšana.

3.Uzņēmuma organizatoriskā darbība.

4. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana.

5. Mārketings un tirgus izpēte.

6. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija.

7.Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji.

8. Noslēguma pārbaudījums.

Darba dienu vakaros 1x vai 2x nedēļā (atkarībā no pasniedzēju noslodzes); plkst. 18.00-21.45

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties