Mēs piedāvājam kursu, kurš palīdzēs pieaugušajiem cilvēkiem orientēties finanšu un informācijas jautājumos. Jūs uzzināsiet, kā pieņemt pareizus lēmumus sakara ar personīgajām un ģimenes finansēm; budžeta veidošanas procesu un ienākumu avotus; valsts un ekonomisko procesu lomu; kā plānot savus izdevumus.

Tomēr, finansiālais jautājums nav vienīgais, kurš ietekmē mūsu dzīves kvalitāti un drošību. Informācijas aprite ir tik lielā, ka dažreiz ir grūti izprast  kāda informācija ir patiesa. Lai apdrošinātu sevi un savu ģimeni, jūs iegūsiet praktiskas zināšanas un prasmes, kā atšķirt patieso informāciju no maldīgas un iemācīsities domāt kritiski.

Jūs uzzināsiet, kā veikt pirkumus internetā, ievērojot drošības noteikumus; apdrošināšanas būtību un daudzveidību un vēl daudz svarīgas informācijas, kuru spēsiet izmantot savā ikdienas dzīvē.

Pabeidzot kursu “Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem”, klausītājs zina:

 • ietekmējošus ekonomiskus un finanšu faktorus
 • patērētāju  tiesības un kā rīkoties pārkāpumu gadījumos
 • cenas veidošanas procesu, ietekmējošus faktorus
 • naudas funkcijas
 • valūtas būtību un kursa svārstību (ietekmi uz LR)
 • nodokļa aplikšanu un nomaksu, bruto un neto atšķirību, deklarāciju aizpildīšanas būtību un procesu
 • kā atpazīst maksātnespējas situācijas tuvošanās un kā rīkoties
 • drošības prasības pirkumiem gan klātienē, gan internetā
 • orientējās sociālās apdrošināšanas sistēmā
 • kritiskas domāšanas nozīmi un tas nepieciešamību
 • atšķirību starp privāto un publisku informāciju

Spēj:

 • uzskaitīt un plānot ienākumus un izdevumus, kā arī noteikt riskus
 • orientēties uzkrājumu veidos un izvēlēties optimālo
 • izskaidrot parādu sloga veidošanas un konsekvenci
 • izvērtēt kredītu veidus un nepieciešamības gadījumā izvēlēties optimālo
 • rūpīgi lasīt un salīdzināt finanšu darījumu dokumentus pirms to noslēgšanas
 • parūpēties par savas pensijas apmēru un sekot līdzi uzkrājumiem (izmanto www.Latvija.lv)
 • pārbaudīt informācijas avotus; atpazīt viltus ziņas un izprast to rašanas un izplatīšanas iemeslus
 • pārbaudīt drošības konfigurāciju izmantotās programmās un ierīcēs un periodiski mainīt paroles
 • izvērtēt apdrošināšanas priekšrocības un daudzveidību

Svetlana Saksonova - Ekonomikas doktore, Latvijas Universitātes profesore

Finansista, galvenā grāmatveža darba pieredze. Vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa kursus Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Korporatīvās finanses. Grāmatu „Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, „Banku darbība”, „Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore.

 

Larisa Bule - BVEF pētniece un Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore ar ilggadējo pieredzi finanšu jomā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmuma finanšu vadības aspektiem, grāmatvedību un komercdarbības veikšanas procesu.  Ir liela pieredze arī publiskajās finansēs un apdrošināšanā.

Baiba Holma - Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore, bakalaura programmas “Informācijas pārvaldība” direktore.

Viņas pētniecības intereses un mācību kursi ir saistīti ar informācijas apstrādi, organizēšanu, meklēšanu, digitalizāciju un digitālo kolekciju novērtēšanu,  dažādām informācijas kompetencēm (informācijpratību, medijpratību un digitālo pratību), kā arī dizaina domāšanas metožu lietošanu jaunu risinājumu meklēšanai.

 1. Nauda un darījumi.
 2. Personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, kredīti un parādi.
 3. Finanšu un ekonomiskā vide. Ekonomiskie cikli. Nodokļi.
 4. Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma.
 5. Riski un apdrošināšana (neietverot valsts sociālo apdrošināšanu)
 6. Fizisko personu maksātnespēja.
 7. Kritiskā domāšana.
 8. Informācijas pārbagātība mūsdienās. Informācijas iegūšana.
 9. Viltus ziņas un to atpazīšana.
 10. Drošība internetā un viedokļa izteikšana.

Darba dienu vakaros vienu vai divas reizes nedēļā plkst. 18.00-21.45

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties