Mēs piedāvājam klausītājiem kursu “Dizaina domāšana uzņēmējiem”. Kursa galvenais uzdevums ir sniegt Jums informāciju par dizaina instrumentiem un metodoloģiju, lai izstrādātu jaunu produktu vai uzlabotu jau esošos produktus, kā arī, lai prastu pastāstīt klientiem un lietotājiem par produktu.

Kā uzņēmējs, Jūs izpratīsiet, no kādiem posmiem sastāv dizaina izstrāde un tā priekšrocības; kādi dizaina instrumenti eksistē; kā ar dizaina palīdzību var komunicēt un stāstīt par savu produktu un veikt pozitīvas izmaiņas jau esošos produktos. Jūs iemācīsieties pārzināt dizaina instrumentus, kas ļaus veikt pareizus risinājumus un savlaicīgi pamanīt problēmas.

Mēs arī veltīsim laiku, lai apspriestu un analizētu komunikācijas kanālus, kas ļauj zīmolam vai produktam sastapties ar lietotājiem.

Pabeidzot kursu, klausītājs

Zina:

 • terminu “produkta/pakalpojuma lietotāji” (kādēļ ir izveidots dizains)
 • vismaz 3 izpētes veikšanas metodes (ideju vākšana, to izpēte, šķirošana un organizēšana, pielietošana nākamajos dizaina posmos)
 • dažādas vienkāršās prototipēšanas tehnikas
 • dizaina izveides principus
 • kā paskaidrot, kas ir dizaina domāšana, tās nozīme un specifika
 • pilotprojekta etapa nozīmi

Spēj:

 • plānot un īstenot dizaina procesa posmus, izvēloties piemērotāko metodi
 • noteikt potenciālos produkta vai pakalpojuma lietotājus
 • deleģēt uzdevumus komandā
 • pielietot dažādas tehnikas, veicot ideju vākšanu
 • veidot prototipus, testēt tos un veikt analīzi tālākai uzlabošanai
 • izskaidrot savu vīziju, pielietojot stāstu stāstīšanas metodi, pozitīvi uztvert kritiku un veidot atgriezenisko saiti
 • paredzēt iespējas, izmaiņas; auditorijas specifiku
 • kompetenti izskaidrot izvēlēto metodi vai tehniku attiecībā uz savu produktu

Baiba Holma ir Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore, bakalaura programmas “Informācijas pārvaldība” direktore.

Viņas pētniecības intereses un mācību kursi ir saistīti ar informācijas apstrādi, organizēšanu, meklēšanu, digitalizāciju un digitālo kolekciju novērtēšanu,  dažādām informācijas kompetencēm (informācijpratību, medijpratību un digitālo pratību), kā arī dizaina domāšanas metožu lietošanu jaunu risinājumu meklēšanai.

Anita Grase, Prof. M. Des, Dizaina studijas Mākonis vadošā dizainere, zīmola Mākonis| Cocktails & Design līdzdibinātāja, LU un RTU Interjera, Grafikas un Produktu dizainera bakalaura programmas eksāmenu komisijas eksperte, Profesijas standartu izstrādes eksperte - Multimediju dizaina specialists, Vizuālās reklāmas dizaina specialists, Materiālu dizaina specialists, Interjeradizaina specialists,

Vides Dizaina specialists 3. izglītības līmenī un Bakalaura studiju programmas Māksla un Produktu dizainera profesijas standarts 5. izglītības līmenī.

Līdzšinējā darbība visnotaļ saistīta ar Interjera dizainu, Dizaina izglītību, Dizainu un Dizaina domāšanu, kas ir neatņemams Dizaina nozares elements. Dizaina domāšana nav tikai dizaineru privilēģija, tai jākļūst par katra indivīda ikdienas lietošanas instrumentu.  

 1. Ievads. Dizaina domāšanas teorija, tās pielietojums uzņēmējdarbības praksē.
 2. Iejūties. Lietotājs un dizaina izpētes metodes.
 3. Definē un iedziļinies. Uzņēmējdarbības vide un iesaistītās puses.
 4. Idejo un radi. Idejas attīstības metodes. 
 5. Prototipē un testē. Prototipēšanas metodes.
 6. Ievies. Produkta ieviešanas tirgū metodoloģija.
 7. Komunicē. Komunikācijas tehnikas projekta attīstībai.

Darba dienu vakaros vienu vai divas reizs nedēļā plkst. 18.00-21.45

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties