Kursa mērķis ir sniegt programmēšanas pamatus Java valodā. Klausītājs iemācīsies brīvi izprast Java valodas konstrukcijas un tiks iepazīstināts ar datu struktūru, valodas sintaksi, programmēšanas sistēmu darbības principiem un funkcijām.

Pēc kursa apgūšanas klausītājs spēs un zinās, kā pareizi lasīt, saprast un sastādīt Java programmas, kā arī iegūs padziļinātas zināšanas objektorientētā programmēšanā.

Pabeidzot kursu, klausītājs

Zina:

 • Programmēšanas sistēmas, to attīstību un izmantošanu
 • Algoritmu veidošanu, pierakstīšanu un realizāciju programmēšanās valodā
 • Objektu orientētus pamatjēdzienus (mantojums, iekapsulēšana, abstrakcija)

Spēj:

 • Pastāvīgi sastādīt Java programmas
 • Analizēt prasības un izvēlēties piemērotus Java instrumentus uzdevuma risināšanai
 • Diktēt programmas plūsmu
 • Izmantot un manipulēt ar objektu atsaucēm
 • Rakstīt vienkāršu kļūdu apstrādes kodu

Mg.dat.sc. Viktors Savonins

Mg mat.sc. Viesturs Brālis

Bc.dat.sc. Mārtiņš Caske

 1. Ievads programmatūras izstrādē. Ievads Java platformā.
 2. Datu veidi. Matemātiskās operācijas. Konsoles
 3. Metodes. Klases un objekti.
 4. Sazarošanās operātori. Izvēles operātors.
 5. Objekti atmiņā.
 6. Cikla operātori. 
 7. Masīvi.
 8. Klases hierarhija. Interfeiss.
 9. Kolekcijas.
 10. Izņēmumi.
 11. Kodu testēšana.
 12. Tīra koda principi (Clean code). Refactorings. 

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN.

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties