Programmas mērķis ir nodrošināt klausītājus ar multimediju pamatzināšanām par multimedju elementiem (grafikiem un attēliem, skaņu, video failiem). Klausītāji izveidos  praktiskas iemaņas multivides tehnoloģijas komponenšu projektēšanā, formēšanā, apstrādē  un multivides projekta izveidē.

Mg.sc.comp. Leonids Kremers, kā projektu vadītājs strādājis dažādos privātos uzņēmumos. Guvis vairāk kā 17 gadu praktisko pieredzi vadošos amatos RA “Radiotehnika” un konstruktoru birojā “Orbīta”. Ieguvis jaunas zināšanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Latvijā, Vācijā, Austrijā, Ungārijā, Somijā, Igaunijā un Armēnijā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar elektroniskās komercijas, web dizaina un multivide tēmām.

Helēna Ļevkina, Filoloģe un žurnāliste, Little Booker balvas laureāts kultūras un izglītības jomā, ilggadēja latviešu un krievu žurnāla “Avots/Rodnik” un citu publikāciju kultūras redaktore. Sadarbība ar "'Atlantika" un "Brīvības radio" departamentiem un  LTV1. Klientu attiecību speciāliste ar pieredzi reklāmas jomā. Ieguvusi Atvērtās universitātes diplomu Lielbritānijā.

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, klausītāji iegūst:

  • izpratni par multivides tehnoloģijas komponenšu veidošanu, apstrādi un izmantošanu prezentācijās un citos multivides materiālos; 
  • klausītāji gatavi veidot konkrēta temata multivides prezentāciju.

Temati, kas iekļauti programmā: 

  1. Ievads multimedijos. Multimediju komponenti;
  2. Multimediju Elementi – Grafiki un attēli. Fotogrāfijas pamati;
  3. Skaņas failu formāti. Skaņu pamati. Skaņu faila izveide un ievietošana;
  4. Multimedija elements – video. Videoklipa izveide;
  5. Video autorēšanas koncepti un prakse. Grafiskie līdzekli;
  6. Izvēlētas tēmas multimedijā. Multimediju tikli;
  7. Multivides Projekta prezentācijas izveide un aizstāvēšana. 

2 reizes nedēļā.

270.35 EUR

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties