Kurss “Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija” ir izveidots klausītājiem, kuri vēlas iegūt zināšanas par Google AdWords. Jūs uzzināsiet, kas ir Google AdWords un varēsiet to pielietot sava uzņēmuma vajadzībām.  Mēs noskaidrosim, kādas priekšrocības sniedz Google Adwords, un kā ar to palīdzību iespējams integrēt reklāmu uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijā.

Jūs tiksiet iepazīstināti ar Google Analytics metožu paketi, lai vērtētu Google AdWords risinājumu efektivitāti un uzlabotu uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju. Uzzināsiet reklāmas veidošanas procesu; kā to analizēt un integrēt ar citiem digitālā mārketinga instrumentiem.

Šis kurss būs aktuāls tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ņemot vērā to mārketinga budžeta ierobežotību.

 

Visi interesenti, kuri vēlas iegūt praktiskas zināšanas Google AdWords reklāmas veidošanā un tās integrēšanā ar uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju, kas vēlas iegūt Google Analytics metožu paketes izmantošanas prasmes, lai vērtētu Googles AdWords risinājumu efektivitāti un pilnveidotu uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju. Īpaši aktuāli tas ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ņemot vērā to mārketinga budžetu ierobežotību. 

Pēc veiksmīgas kursa apgūšanas, Jūs

Zināsiet:

 • Google AdWords un to integrācijas procesu ar citiem digitālā mārketinga instrumentiem
 • Google Search sistēmas (meklēšanas sistēmas)
 • reklāmas pozīciju ietekmējošus faktorus
 • reklāmas eksponēšanas algoritmus
 • Google kontekstuālo tīklu un klientu ieguvumus no tā
 • Google Analytics metodes

Spēsiet:

 • mērīt un analizēt Google AdWords risinājumu efektivitāti
 • veidot Google reklāmas kontu
 • pielietot atbilstošus atslēgu vārdus un veidot reklāmas tekstus
 • pielietot Google Analytics metodes
 • veidot un izstrādāt mārketinga stratēģiju, atbilstoši pārdošanas modeļiem
 • pielietot Google kontekstuālo tīklu
 • veikt mobilās reklāmas monitoringu un analīzi

 

 Dr.oec. Jeļena Šalkovska, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes docente.

 Pasniedz „Mārketings I”, „Mārketings II”, „Tirgvedība”, „Mārketings internetā”, „Loģistika”, „Preču virzīšanas tirgū metodes”, „Integrētās mārketinga komunikācijas”, „Produktu sadales vadīšana” kursus, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju autore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm.

M. oec. Agris Magons

15 gadu praktiska pieredze  mārketinga jomā. Kompānijas grupas mCoud līdzdibinātājs un vadītājs. Specializācija - Interneta mārketinga  stratēģiju izstrāde, realizācija, konsultēšana.

 1. Digitālā mārketinga būtība. Digitālā mārketinga komplekss. Prasības pret digitāla mārketinga speciālistu kompetencēm. 
 2. Google reklāmrisinājumi.
 3. Pircēju rīcības īpatnības digitālajā vidē. Digitālā segmentēšana.
 4. Google meklēšanas sistēma (Google Search): reklāmas eksponēšana.
 5. Google meklēšanas sistēma (Google Search): atslēgas vārdu izvēle un reklāmas tekstu uzbūve.
 6. Mājas lapas veidošanas mārketinga principi un tās atbilstība Google AdWords prasībām. 
 7. Google kontekstuālais tīkls (Google Display Network (GDN)).
 8. Satura mārketinga īpatnības. Satura/Konteksta reklāma. Google Adwords stratēģijas satura mārketinga kontekstā.
 9. Google reklāmas konta izveide.
 10. Interaktīvā mārketinga komunikācija kā integrētās mārketinga komunikācijas sastāvdaļa. 
 11. Video reklāma AdWords.
 12. Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas. Sociālo mediju mārketinga integrācija ar Google Adwords.
 13. Google mobilā reklāma.
 14. Google AdWords risinājumu efektivitāte.
 15. Google Adwords stratēģijas un to atšķirības dažādos pārdošanas modeļos.
 16. Uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijas novērtējums un pilnveidošanas virzienu izstrāde.

Darba dienu vakaros vienu vai divas reizes nedēļā plkst. 18.00-21.45

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN.

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties