Mūsdienās attālums vairs nav šķērslis - apgūsti kā veiksmīgi vadīt komandas darbu tiešsaistē un attālināti organizēt un vadīt seminārus, darbnīcas un konsultācijas.

Ja interesējies par šobrīd tik aktuālo tēmu - tehnoloģiju izmantošana saziņai un attālinātai sadarbībai, piesakies mācību programmai un apgūsti prasmes vadīt savas organizācijas vai uzņēmuma darbu attālināti. Programma sniegs zināšanas un prasmes kā organizēt komandas darbu tiešsaistē un vadīt dažāda veida notikumus attālināti. Ņemot vērā, ka apritē arvien ienāk jauni rīki, ar, kuru palīdzību var plānot un neklātienē pasniegt gan sporta, rokdarbu, datorzinību un citas prasmes, ir lietderīgi iegūt zināšanas par to izmantošanas iespējām un papildināt tās ar prasmi veiksmīgi vadīt komandu.

Programmas mērķauditorija

Programma ir paredzēta interesentiem bez iepriekšējām zināšanām, kā arī klausītājiem, kuri tikai plāno sākt praktiski izmantot tiešsaistes rīkus savas organizācijas darba nodrošināšanai.

Tēmas

  • Jaunākie tiešsaistes rīki.
  • Konsultācijas tiešsaistē.
  • Lēmumu pieņemšana tiešsaistē, izmantojot IT rīkus.
  • Tehniskais nodrošinājums un rīki darbam tiešsaistē.
  • Attālināto apmācību un darbnīcu struktūra, rīki.
  • Digitālās tiešsaistes darba kultūra.
  • Organizācijas darba nodrošināšana.
  • Lēmumu pieņemšana tiešsaistē.

Pasniedzēji

Nozares profesionāļi, praktiķi un Latvijas Universitātes docētāji.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 64 stundas (no tām 32 stundas patstāvīgi).

Praktiskie darbi tiešsaistē - 96 stundas (no tām 51 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
  • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika – 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484