Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Mācību stundu skaits: 150

Kursa anotācija


Kurss paredzēts uzņēmumu īpašniekiem, potenciālajiem uzņēmējiem, grāmatvežiem, katram interesentam, kas vēlas apgūt vadīšanas pamatus, izprast kvalitātes vadīšanas tehniku, zināt ISO kvalitātes vadības sistēmas standartus, izmantot tās praksē, lai patstāvīgi varētu ieviest kvalitatīvu vadīšanas sistēmu savā uzņēmumā un sasniegt izvirzītos mērķus.
Rezultāti

Kursa apgūšanas rezultātā klausītāju apgūs uzņēmuma vadīšanas un kvalitātes vadīšanas teorētiskus pamatus, iegūs lēmumu pieņemšanas , komanda darba prasmes, prasme pielāgoties jaunām situācijām, uzņēmuma kvalitātes sistēmas izveides prasmes, prasme pielietot statistiskās metodes kvalitātes radītāju vērtēšanā.
Kursa plāns
1. Vadīšanas pamati 
2.Personāla vadība un motivēšana 
3. Uzņēmuma dzīves cikls 
4.Ekonomiskas analīzes būtība un metodes 
5. Vadītājs, vadīšanas metodes un vadīšanas stili
6. Kvalitātes vadības sistēmas
Prasības kredītpunktu iegūšanai


Lai nokārtotu kursa saistības nepieciešams piedalīties grupas darbā, izstrādāt un prezentēt uz kvalitātes vadības balstīto uzņēmuma vadības modeli.

Foto no izlaiduma.