Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nodokļi uzņēmējdarbībā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.12.2013

Programmas nosaukums: Nodokļi uzņēmējdarbībā 64 st.
Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums –  2 mēneši
Programmas norises laiki:  03.01.2014-25.01.2013 piektdienās 18.00-21.30, sestdienās 10.00-16.30

Pasniedzēji:
Līga Leitāne, Ekonomikas maģistre, Latvijas universitātes lektore ar  pieredzi  finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora  darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finansēšana .

Programmas apraksts:

Programmas  mērķis  ir dot zināšanas  par LR nodokļu sistēmu saistībā ar nepieciešamību komercdarbības  ietvaros aprēķināt, uzskaitīt un veikt nodokļu nomaksas darbības, dot iespēju apgūt ar komercdarbību saistīto nodokļu veidus, to regulējošo likumu prasības un atbilstošu uzskaites kārtību. Kursa laikā dot zināšanas  par atsevišķu nodokļu apliekamo objektu, likmēm, aprēķināšanas kārtību; iepazīties ar pastāvošajām problēmām nodokļu jomā Latvijā.

Kurss paredzēts  personām, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un vai nu nav, vai ir nelielas priekšzināšanas ekonomikā , uzņēmējdarbībā. Juristiem, valsts amatpersonām, citiem speciālistiem, uzņēmuma vadītājiem,  kas ikdienā sastopas ar nodokļu jautājumiem.

Rezultāti

Apgūstot programmu, klausītāji varēs:

 • izpratīs Latvijā pastāvošo nodokļu sistēmu;
 • spēs aprēķināt  maksājamos nodokļu  dažādās situācijās;
 • zinās prasības attiecībā uz atskaišu un deklarāciju iesniegšanu un nodokļu maksāšanu;
 • izpratīs pamatprasības nodokļu piemērošanā;
 • pieņemt efektīvus lēmumus;
 • plānot uzņēmuma  darbību, ņemot vērā nodokļu aspektus ;


Programmas tēmas ir izklāstītas konkrēto situāciju kontekstā, kas nodrošina klausītājiem iespēju apgūt praktiskās iemaņas un paņēmienus uzņēmumu darbības veikšanā, ļauj izmantot materiālu ikdienas darbā.

Tēmas

 1. LR nodokļu sistēma
 2. Vieglo automašīnu un motociklu nodoklis
 3. Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis
 4. Uzņēmumu vieglo automašīnu nodoklis
 5. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaite
 6. Pievienotās vērtības nodoklis un tā uzskaite
 7. Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas
 8. Mikrouzņēmumu nodoklis
 9. Akcīzes nodoklis
 10. Uzņēmumu ienākumu nodoklis
 11. Dabas resursu nodoklis
 12. Citu nodokļu aprēķināšana


Programmas maksa: 158.68 LVL + PVN (kopā 192 LVL)

Programmas maksa: 225.78 EUR + PVN (kopā 273.19 LVL)

Par atlaidēm lūdzu zvaniet: 67034790, 2917172