Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Klientu attiecību pārvaldība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.12.2013

Programmas nosaukums: Klientu attiecību pārvaldība
Programmas ilgums:   Programmas ilgums – 3 mēneši ()120 st.).
Programmas norise: 2 reizes nedēļā, darbadienu vakaros vai sestdienās.

Pasniedzēji:

Ilze Medne , Dr. ekon. Starptautisko ekonomisko attiecību katedras docente, specializējas klientu apmierinātības izpētes jautājumos, pieredze darba ar pieaugušo auditoriju.

Kristīne Rozīte, Maģistrs biznesa vadībā, Latvijas Universitātes lektore. Lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos „Mārketings internetā”, „Vadības informācijas sistēmas”, „E-tirdzniecības un maksājumu sistēmas”  un citos.  

Programmas apraksts


Programmas  mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas klientu attiecību pārvaldībā dažādu nozaru uzņēmumos.
Kursa ietvaros arī tiks apskatīts uzņēmuma biznesa modeļa un biznesa procesu aprakstīšana klientu attiecību vadības sistēmas ieviešanai uzņēmumā, klientu attiecību vadības sistēmas izvēle un konfigurēšana, atbilstoši biznesa vajadzībām.  Laboratorijas darbu laikā tiks gūtas praktiskās iemaņas klientu attiecību vadības sistēmu pielietošanā.

Sasniedzamie rezultāti

Kursa apguves rezultātā tiks:

  • apgūti klientu attiecību pārvaldības pamatprincipi uzņēmumos;
  • apgūtas klientu apmierinātības noteikšanas un vadīšanas metodes un paņēmieni uzņēmumos;
  • apgūts darbs ar klientu attiecību vadības sistēmām.

Temati , kas iekļauti programmā:

  1. Ievads: Klientu attiecību pārvaldības loma mūsdienu uzņēmumos. Klientu attiecību vadības pamati.
  2. Biznesa modelis. Biznesa procesu sakārtošana atbilstoši uzņēmuma funkcijām un darbībām.
  3. Klientu attiecību vadības procesi.
  4. Klientu attiecību vadības sistēmas un tehnoloģijas.
  5. Klientu apmierinātība, tās izpausmes un ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātiem.
  6. Klientu apmierinātības pētīšanas metodes un instrumenti uzņēmumos.
  7. Datizraces tehnoloģiju izmantošana klientu uzvedības pētījumos.

Programmas maksa: 206.61Ls + PVN, kopā: 250.00 Ls.

Programmas maksa:  293.98 EUR + PVN, kopā:  355.72 EUR.

Ar NVA kuponiem: 250,00 Ls. ; 355.72 EUR.

Par atlaidēm LU, EVF un VUMC  absolventiem, lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728