Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lietvedība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.08.2011

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:  Vidēja izglītība

Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 60. stundas

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: LU sertifikāts

Izglītības programmas mērķis

Izglītības programmas mērķis ir ievadīt klausītājus praktiskajā lietvedībā, iepazīstināt ar tās pielietošanu praksē, ievērojot noteiktu sistematizāciju dokumentu noformēšanā un sakārtošanā. Programma ietver lietvedības būtību, tās dienestu, reglamentējošos dokumentus, atsevišķu dokumentu izstrādāšanas noteikumus, lietišķās sarakstes būtiskākos aspektus, dokumentu apgrozību, reģistrāciju un izpildes kontroli, Kurss paredz  arī ofisa tehnikas apguves praktiskās nodarbības.

Izglitības programmas īss apraksts:

Dalībnieki spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt lietvedības procesa veidošanos un izmantot dokumentēšanas prasmes. Attīstāmas  kompetences: Spēja attīstīt lietvedības un lietišķās sarakstes saturu, pamatot to nepieciešamību praktiski. Spēja patstāvīgi analizēt, salīdzināt un vērtēt lietvedības procesa un tā objekta problēmas un risinājumus. Klausītājs  pazīst, prot izvēlēties, praktiski pielietot dokumentēšanas prasmes.  Apskatāmas tēmas :

  1. Lietvedība un dokumentēšana, dokuments. Dokumentēšanas juridiskais pamatojums. Dokumentu grupēšana.  
  2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi.
  3. Organizatorisko dokumentu noformēšana.
  4. Rīkojuma dokumentu noformēšana.
  5. Pārskata un izziņu, personāla dokumentu noformēšana.
  6. Sarakstes dokumenti.
  7. Dokumentu apgrozība, reģistrācija un izpildes kontrole.

Arhīva darba organizācija. Elektroniskie dokumenti.