Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Multikulturāla sabiedrība un starpkultūru dialogs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.12.2013

Programmas nosaukums: Multikulturāla sabiedrība un starpkultūru dialogs
Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums – 2  mēneši (40 st.).
Programmas norise: 2 reizes nedēļā

Pasniedzēji: 

Ilona Baumane-Vitoliņa, biznesa vadības zinātņu doktore, LU docente. Organizāciju teorijas un starp-kultūru komunikācijas eksperte, regulāri vada seminārus un lekcijas ne tikai Latvijā, arī Igaunijā, Francijā, Krievijā.

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir  iepazīstināt klausītājus ar starpkultūru ekonomiskās vides teorijas pamatiem, noskaidrot kultūras ietekmi uz ekonomisko darījumu iznākumiem, sniegt bāzes zināšanas, kas nepieciešamas saskarsmē ar dažādo tautību un valstu pārstāvjiem, kā arī apskatīt dažādus kultūras modeļus, pasvītrojot starpkultūru saskarsmes zināšanu nozīmes palielināšanos mūsdienās, pasaules tirgus globalizācijas apstākļos.

Sasniedzamie rezultāti

Kursa apguve palīdz iegūt zināšanas par ekonomiskās vides atšķirībām dažādajos pasaules reģionos, patstāvīgi analizēt kultūras ietekmi uz valstu ekonomiskās attīstības pakāpi, kā arī attīsta iemaņas organizāciju darbības koordinēšanai globālajā, starpkultūru ekonomiskajā vidē, ievērojot dažādu kultūru pārstāvju uzvedības īpatnības.

Temati, kas  ir iekļauti programmā:

  1. Globalizācijas ietekme uz starptautisko ekonomisko vidi    2
  2. Starpkultūru ekonomiskās vides būtība un pazīmes    2
  3. Socioloģiska pieeja ekonomisko procesu vērtējumam    4
  4. Starpkultūru pētījumu attīstības vēsture    4
  5. Kultūras ietekme uz valstu un reģionu ekonomisko attīstību    4
  6. Atšķirīgās pieejas apkārtējās vides veidošanai. Apkārtējās vides psiholoģija    4
  7. Kultūru saskarsmes sfēras, kultūras klasifikācijas, dimensijas    4
  8. Kultūras asimilācijas un adaptācijas stratēģijas    4
  9. Biznesa ētika un sociālā atbildība globālajā pasaulē    4

Programmas maksa:  119.01 Ls + PVN , kopā:  144.00 Ls.

Programmas maksa:  169.34 EUR + PVN , kopā:  204.89 EUR.

Ar NVA kuponiem : 144,00 Ls. ; 204.89 EUR.

Par atlaidēm LU, EVF un VUMC  absolventiem, lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728