Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
132K
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.01.2012
Kursa anotācija

Sekmīgas programmas apguves rezultātā apmācāmajiem būs pamatzināšanas par uzņēmuma veidošanu un komercdarbības formas izvēli , apmācāmie varēs plānot uzņēmuma darbību , sastādīt biznesa plānu, orientēties ES struktūrfondu piedāvājumā.
Rezultāti

Sekmīgas programmas apguves rezultātā apmācāmajiem būs pamatzināšanas par uzņēmuma veidošanu un komercdarbības formas izvēli , apmācāmie varēs plānot uzņēmuma darbību , sastādīt biznesa plānu, orientēties ES struktūrfondu piedāvājumā.
Kursa plāns

1. Ievads komercdarbībā 
2. Komercdarbības formas 
3. Komercdarbības uzsākšana un risks 
4. Tirgus darbības principi 
5. Uzņēmuma darbības finansēšana
6. Mārketinga pasākumu plānošana un realizācija 
7. Uzņēmuma vadīšanas pamati 
8. Komercdarbības stratēģiskā un operatīvā plānošana 
9. Uzņēmuma darbības analīze 
10. Biznesa plāns 
11. ES struktūrfondi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite : Biznesa plāna izstrāde, noformēšana un prezentācija - 100%

Izlaiduma fotogrāfijas.