Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (C2)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.04.2014

Programmas nosaukums: Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (C2)

Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums –  1,5 (intensīvais kurss)   vai 2,5 mēnesi (3 reizes nedēļā), vai 4 mēnesi (2 reizes nedeļā).
 
Programmas norise: Intensīvais kurss (katru darba dienu no 9.00-12.00), trīs vai   divas reizes nedēļā pa vakariem ( 18.00-21.30)

Pasniedzēji:

Jeļena Piele, Dr philol. MBA OU
 
J.Piele Lielbritānijas Atklātās Universitātes Atklātās biznesa skolas  sertificēts tutors (konsultants) marketinga, finanšu un resursu vadības nozarē.
 
Darba pieredze šajā jomā no 1995.g. Strādā kā ar vietējam, tā arī savienotām un ārzemju  sabiedrībām (IAG, Philips, British Know-How Fund u.c.)
Katru pusgadu stažējas kā Atklātās biznesa skolas (Open University)  tutors.
 
Rīko treniņus un konsultācijas vadītājiem, piedalās marketinga un reklāmas akcijās, biznesa plānu un uzņēmumu stratēģiskās attīstības programmu  izstrādāšanā.

Programmas mērķis:
Šis kurss ir paredzēts klausītājiem, kas mācās vai strādā biznesā vai ekonomikā. Klausītājs izveidos vairākas iemaņas lasīšanā, rakstīšanā, klausīšanās gan biznesā, gan ikdienas komunikācijā.
Klausītājs būs spējīgs strādāt ar autentiskiem biznesa un ekonomikas uzdevumiem.

Rezultāti
Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti saskaņā ar Cambridge English: Business Preliminary, (also known as Business English Certificate (BEC) spēj:
- saprast garāku runu angļu valodā par biznesa tēmām (izpratne, klausīšanās);
- lasīt un saprast specialitātes literatūru angļu valodā par kursā izņemtajām specialitātes tēmām (izpratne, klausīšanās);
- atrast internetā un prezentēt angļu valodā informāciju par vadības stilu un struktūru, izvērtējot atšķirīgus viedokļus (runāšana, monologs);
- apstrādāt un prezentēt informāciju no dažādiem avotiem par kursā izņemtajām tēmām (runāšana, monologs);
- sagatavot rakstveidā biznesa vēstuļes, kā arī izmantot lietišķu un neoficiālu stilu e-pasta vēstulēs angļu valodā (rakstīšana).


1. Vadība. (praktiskās nodarbības 18 st.).

Uzņēmumu struktūra. Dažādi uzņēmumi, Jūsu uzņēmuma prezentēšana
Lieli un mazi uzņēmumi E-pasts

2. Cilvēkresursi (praktiskās nodarbības 20 st.).
Darbs un motivācija, Darba atlase un pieņemšana darbā, Dažādu kultūru pārvaldība. Kandidāta izvēlēšanās, lomu spēles. Kas raksturīgs labam vadītājam.CV/

3 Ražošana (praktiskās nodarbības 18 st.).
Ekonomikas sektori, Ražošana, Loģistika Diskusijas,
Lomu spēles Lietišķās ziņas. Raksti.Ziņojumi. Atskaites.

4 Mārketings. (praktiskās nodarbības 20 st.).

Produkta dzīves cikls, Preces/Pakalpojuma virzīšana tirgū,
Reklāma
Produkta reklamēšana, Lomu spēles
Reklāmu raidījumi
Reklāmas brīfs (uzdevumi un mērķi)

5 Finanses (praktiskās nodarbības 18 st.).
Banku grāmatvedības un finanšu pārskati,
Obligācijas un akcijas
Finanšu instrumenti.Lomu spēles
Finanšu pakalpojumi. Referāts.
Atskaites/

6 Ekonomika (praktiskās nodarbības 20 st.).
Valdība un nodokļi.
Biznesa cikls.
Korporatīvā sociālā atbildība.
Starptautiskā tirdzniecība. Lomu spēlēs.
Problēmsituāciju analīze. Vadītāja prezentācija par ekonomikas jautājumiem.
Atskaites(Referāts).
Kopsavilkumi.

7. Atkārtošana (praktiskās nodarbības 6 st.).

Lasīšana: izpratnes pārbaude.
Runāšana: prezentācija, diskusija par tēmu, jautājumu uzdošana
Audio tests
Eseja

Programmas maksa: 426,86 Eiro plus PVN    89,64 Eiro, Kopā  516,50 Eiro

Par atlaidēm lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728